VĐPP l Từ bi và Trí tuệ – Hòa thượng Pháp Tông thuyết giảng

Phân biệt từ bi và trí tuệ ..

5 trí tuệ trong Phật giáo nguyên thủy

+tưởng tri : cái biết do thu nạp, chế biến theo hướng chủ quan..

+ thức tri : cái biết do học , do được dạy dỗ, tìm hiểu trải nghiêm cuộc sống bên ngoại hoặc nội tâm ( gần giống EQ)

+thắng tri: cái biết chỉ có được từ các vị tu thiền định … VD nghe được những tiếng của những loài trời , atula .. nhìn thấy những thứ mà con người k thể biết được…

+tuệ tri: Cái biết thô sơ , chỉ ghi nhận không phán xét ,không có ý kiến rieng tư..Không bị cột trói bởi tưởng và thức … Tuệ tri hoàn toàn vô tư và hồn nhiên..

+liễu tri: Buông xuống , buông xả , xả ly vượt qua mọi trói buộc .. Tuệ tri soi sáng thực tại , còn liễu tri xóa tan bóng tối

Trí tuệ là vai trò của nhận thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *