Phật-Giáo Nguyên-ThủyTheravādaPhật-Lịch  2561VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bổ sung)Tỳ-Khưu Hộ-Pháp(Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2017 LỜI NÓI ĐẦU “Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng ngày đêm trong cuộc sống bình thường của mỗi người trong đời. Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vôRead More →

Tuệ Thiện Vào thời của Đức Phật, khi ngài nói đến 2 chữ Danh Sắc, chỉ có một số ít người hiểu ; ngài phải giảng rộng ra là Ngũ uẩn. Danh là thọ, tưởng, hành, thức ; Sắc là sắc uẩn. Khi thuyết Pháp ngài phải dùng cả 2 sự thật Tục đế và Chân đế thì thính chúng mới dễ dàngRead More →

Nguồn : https://kinhnghiemhocphat.com/2021/01/ngu-truoc-ac-the-la-gi.html Ngũ trược ác thế là là năm sự ô trược xấu ác thiêu đốt thế gian. Năm sự ô trược đó là: Kiếp trược, Kiến trược, Chúng sinh trược, Mạng trược và Phiền não trược. Ngũ trược ác thế là gì Kinh dạy rằng: Thời ngũ trượcRead More →

Thập lai kệ:1. Đoan chánh giảNhẫn nhục trung lai2. Bần cùng giảKhan kham trung lai3. Cao vị giảLễ bái trung lai4. Hạ tiện giảCao mạn trung lai5. Ấm á giảPhỉ báng trung lai6. Manh lung giảBất tín trung lai7. Trường thọ giảTừ bi trung lai8. Đoản mệnh giảSát sanh trungRead More →

Nguồn : giacngo.vn I. Nội dung GN – Vô sở úy có nghĩa là hoàn toàn tự tin, không hề sợ hãi trước bất kỳ ai và bất cứ điều gì; là phẩm tính toàn thiện của bậc Chân nhân, đấng Giác ngộ. Tứ vô sở úy là bốn đứcRead More →

CHƯƠNG II CÁC PHÁP MÔN THUYẾT CHO CƯ SĨ II.1. MƯỜI HẠNG CƯ SĨ Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại chùa Jetavana (Kỳ Viên). Bấy giờ gia chủ Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) đến viếng thăm Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho gia chủ Anāthapiṇḍika nghe về mười hạngRead More →

http://daophatkhatsi.vn/phat-hoc/giao-ly-co-ban/bon-nguyen-nhan-dua-den-cai-chet-theo-vi-dieu-phap.html Chết là một hiện tượng tự nhiên, một quy luật chung trong cuộc sống không ai có thể tránh khỏi. Dù là người giàu hay nghèo, sang hay hèn, đã sanh ra trên cõi đời này không sớm thì muộn chắc chắn có một ngày chúng ta phải từRead More →

Lấy từ thuvienhoasen.org (MŪLABUDDHASĀSANA)TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA)NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO Gồm 10 Quyển mới tái bản: (Download): Nền Tảng Phật Giáo Quyển 1 Tam Bảo Nền Tảng Phật Giáo Quyển 2 Quy Y Tam Bảo Nền Tảng Phật Giáo Quyển 3 Pháp Hành Giới Nền Tảng Phật Giáo Quyển 4 Nghiệp và QuảRead More →

      Lấy từ vomonthientu.org Tóm tắt Vi Diệu Pháp Giới thiệu & Giảng giải Luận tạng General editor Bhikkhu Bodhi Việt Dịch: Lê Văn Phúc   Hiệu đính và trình bày: Minh Hạnh Phần I Lời giới thiệu Của U Rewata Dhamma and Bhikkhu Bodhi Trọng tâm cuả quyển sáchRead More →

NƠI ẤY LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are. Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên. “Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày” PHẦN III TINH THẦN CHÁNH NIỆM  1.- NGỒI CẠNH ÁNH LỬA HỒNG  Ngày xưa, sau khi mặt trời lặn khuất, nguồn ánh sáng duy nhất mà con người còn lại, ngoại trừRead More →

NƠI ẤY LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are. Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên. “Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày” PHẦN HAI  TRÁI TIM CỦA SỰ TU TẬP  1.- THIỀN TỌA  Tư thế ngồi có gì đặc biệt không? Không, nếu ta nói về tư thếRead More →

Lấy từ hoavouu.com   NƠI ẤY LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY  Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are. Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên. “Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày” LỜI MỞ    Bạn có biết không? Nói cho cùng thì bất cứ một nơi nào bạnRead More →