[ad_1] Sự Tích Đức Phật Thích Ca Soạn giả : Minh Thiện Trần Hữu Danh (Ấn bản 09/2010, có hiệu chính và bổ túc) 10- Hạ thứ 15 tại vườn Nigrodha, Kapilavatthu (năm -575) Vua Suppabuddha bị đất nuốt[1] Từ thủ đô Sàvatthi xứ Kosala đức Phật đến Kapilavatthu. TrongRead More →