Tổng hợp những những kiến thức thu nhặt được liên quan đến giáo pháp ( đạo Phật ) ( Đang xây dựng ) Tứ diệu đế ( tứ thánh đế) – 37 phẩm trợ đạo – chung Bát chánh đạo ( 37 phẩm trợ đạo) – Chánh kiến, chánh mạngRead More →

BÁT THẮNG XỨ Bát thắng xứ là tám nơi an trú tối thắng, còn gọi là bát trừ nhập, Bát thắng xứ là tám giai đoạn quán sát sắc xứ (sắc và tướng) ở cõi dục để chế phục trừ bỏ tâm tham. Thắng xứ nghĩa là chỗ y cứRead More →

Nguồn tài liệu http://www.thuviennguyenthuy.com/vi-dieu-phap-toat-yeu/ VDP-II-merged.pdf2020-09-28 19:124.2M  Vi-Diệu-Pháp-Toá..>2020-09-28 19:091.5M  Vi-Dieu-Phap-Toat-Ye..>2020-09-28 19:143.4M  Vi-Dieu-Phap-Toat-Ye..>2020-09-28 19:112.9M  Vo-Ty-Phap-Tap-Yeu-A..>2020-09-28 19:1210M  Xem thêm https://www.budsas.org/uni/u-vdp-ty/vdpty00.htmRead More →

Nguồn sách : https://hoavouu.com/p136/sach-phat-hoc-pdf Sách Phật Học {Nếu không xem được trực tiếp: 1. Quý vị cài thêm Adobe Reader X vào máy. Hoặc 2. Quí vị có thể right click trên mục đó và chọn Save Link As… để tải về máy mình}Hiệntại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn làFoxit Reader, quý độc giả có thể tải phiên bảnRead More →

Nguồn : https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-e-book/#1576951150777-12d95245-2324 →Tà Kiến – Chánh Kiến →Quả Báo Của Sa-môn →Pháp Xa →Nhân Quả Liên Quan →Niệm Thân →Chánh Giác Tông →Ân Đức Phật Bảo →Ân Đức Pháp Bảo, Ân Đức Tăng Bảo →Tứ Thanh Tịnh Giới →Đại Lễ Dâng Y Cà-sa →Pháp Kết Giới Si-ma →Văn Phạm PaliRead More →

Nguồn : https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-e-book/  →Bát Thánh Đạo→Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh→Chú Giải Bổn Sanh Kinh→Cư Sĩ Vấn Đáp→Đường Đi Niết Bàn→Kinh Tụng Chư Tăng→Lễ Bái Tam Bảo→Lịch Sử Phật Pháp→Luật Xuất Gia (Quyển Hạ)→Luật Xuất Gia (Quyển Thượng)→Nền Tảng Phật Giáo→Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người→Nhựt Hành Của Người TạiRead More →