Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 2 – Đức Phật A Súc Bệ xuất hiện


Khai thị cho người lâm chung – Ngày thứ 2

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe đừng sao nhãng! Vào ngày thứ hai, ánh sáng trắng là sự thanh tịnh của Thủy đại xuất hiện trước anh. Vào thời điểm này, tại cõi Tịnh độ phương Đông màu xanh dương Abhirati Đại Hoan Hỷ, Đức Phật A Súc Bệ – Kim Cương Tát Đỏa màu Xanh dương thị hiện trước anh. Ngài ngự trên bảo tòa Kim cương được nâng đỡ bởi tám Tượng Vương, tay Ngài trì giữ Chày Kim Cương năm chẽ. Ngài ngồi trong tư thế hợp nhất bất nhị với Phật Mẫu Buddha Locana – Phật Nhãn Phật Mẫu. Thị giả của Ngài gồm hai đại Bồ tát nam Maitreya – Di Lặc Bồ tát và Shitigabha – Địa Tạng Bồ tát, hai Bồ tát nữ là Lasya – Trì Gương Bồ tát và Puspa – Trì Hoa Bồ tát, cùng sáu Bản tôn Nguyên mẫu.

Ánh sáng trắng, Đại viên cảnh trí là sự thanh tịnh của Sắc uẩn, sáng rõ, chói lòa, tỏa rạng từ tim của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa và bậc Minh phi Trí tuệ xuất hiện trước mặt anh, chói sáng rực rỡ khiến mắt anh có cảm giác không thể chịu được. Đồng thời với ánh sáng này là sự xuất hiện của thứ ánh sáng lờ mờ màu khói xám của các cõi Địa ngục. Lúc này, do ảnh hưởng của sân giận, anh thấy sợ hãi ánh sáng trắng chói lòa và trốn chạy khỏi nó, và ngược lại dường như bị thu hút và cảm thấy dễ chịu với ánh sáng màu khói xám của cõi Địa ngục. Giờ đây, hãy tỉnh thức và phải nhận ra rằng ánh sáng rõ ràng, chói lòa màu Trắng là ánh sáng của trí tuệ Đại viên cảnh trí. Hãy nương tựa vào ánh sáng này bằng tín tâm chí thành và sự tôn kính! Hãy cầu nguyện, trưởng dưỡng tình yêu thương trong anh và nghĩ rằng: “Đây là ánh sáng Từ bi của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa! Con xin quy y nơi ánh sáng này!”.

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa

Chính sự xuất hiện của đức Kim Cương Tát Đỏa sẽ giúp anh vượt qua những sợ hãi của giai đoạn trung gian. Đây là ánh quang minh rực rỡ lòng bi mẫn của đức Kim Cương Tát Đỏa. Hãy tin vào ánh sáng đó! Đừng để bị lôi cuốn bởi ánh sáng màu khói xám của cõi Địa ngục! Đó là con đường đọa lạc có căn nguyên từ sân giận, tội lỗi anh đã tích lũy. Nếu bám chấp vào ánh sáng đó, anh sẽ bị rơi vào Địa ngục, mắc kẹt trong những khổ đau khôn cùng vô tận của ngục hình. Đây là chướng ngại trên con đường giác ngộ. Đừng đi theo ánh sáng lờ mờ màu khói xám đó! Hãy từ bỏ sân giận và mọi bám chấp vào sân giận trong anh! Hãy nương tựa nơi ánh sáng trắng chói lòa! Hãy hướng tâm của anh tới đức Kim Cương Tát đỏa và cầu nguyện như sau:

“Giờ đây, con đang lang thang trong luân hồi do bị chi phối bởi sân giận mạnh mẽ,

Xin Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa hãy dẫn dắt con trên con đường Diệu Minh của trí tuệ Đại viên cảnh trí!

Xin Đức Phật Nhãn Phật Mẫu nâng đỡ con trên con đường này!

Xin đưa con ra khỏi giai đoạn trung gian đầy hiểm nguy, và dẫn con tới cánh cửa toàn giác!”.

Bằng cách cầu nguyện như vậy với lòng tin mãnh liệt, anh sẽ hòa tan vào ánh sáng cầu vồng nơi luân xa tim của đức Vajrasattva Kim Cương Tát Đỏa. Anh sẽ đến được cõi Tịnh độ phương Đông Abhirati và thành tựu Báo thân Phật Hỷ lạc!Nguồn : Source link

Hits: 38

Trả lời