Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

không gọi là Phật pháp ứng dụng là vì kiến thức đan xen lời dạy của Đức Phật , các vị tổ , kinh nghiệm người xưa , thời nay , khoa học , 1 số câu chuyện ngụ ngôn , thậm chí là tôn giáo khác như nho giáo , thiên chúa giáo..

Các bài viết được trình bày dưới dạng copy y nguyên , hoặc trích dẫn đoạn quan trọng , dưới cả dạng văn viết và văn nói…Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo , người xem phải tự tư duy , tìm hiểu kỹ:

+ Lời Phật dạy

+ Phật pháp ứng dụng

+ Lời dạy cổ đức

+ Truyện ngụ ngôn

+ Tâm lý học

+ Kinh nghiệm cuộc sống

+ Y học

+ Thiền

+ Bài học cuộc sống

+ Câu chuyện nhân quả

+ Suy ngẫm và cảm nhận

+ Nho giáo 

+ Thiên chúa giáo và các tôn giáo khác

+ Bài học lịch sử

+ Trải nghiệm của tác giả .

+ Kiến thức dưỡng sinh sưu tầm

Tất cả các nội dung trong sách đều được Tâm học tìm hiểu , ít nhất không thấy lỗi sai..

Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

Hits: 5