Vấn đáp Phật pháp l Tam tai, Tam nương, Nguyệt kị – Hòa thượng Pháp Tông

3 vấn đề trên xuất phát từ Trung Quốc và theo quan điểm của tamhoc.org là những thứ không đáng tin ( mê tín)

Hits: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *