Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876
Tâm làm chủ các pháp
Tâm dẫn đầu các pháp; tâm làm chủ các pháp; tâm tạo tác các pháp
Lời Phật dạy
Không Làm Các Việc Ác, Siêng Làm Các Việc Lành, Giữ Tâm Ý Trong Sạch
Như Lai
Nếu dùng mắt thấy ta , dùng âm thanh cầu ta ; Người đó hành đạo tà , không thấy được Như Lai
Tu tập thiền định
Vô minh là nguyên nhân sinh ra mọi buồn phiền , không thể cầu xin hay hiến lễ để diệt trừ .Muốn giải thoát được vô minh , cách duy nhất đó là tu tập Thiền định
Previous
Next

Đức Phật Thích Ca

Thập đại đệ tử
 1. Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất
 2. Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất
 3. Ma-ha-ca-diếp: Đầu đà đệ nhất
 4. A-na-luật: Thiên nhãn đệ nhất
 5. Tu-bồ-đề: Giải không đệ nhất
 6. Phú-lâu-na: Thuyết Pháp đệ nhất
 7. Ca-chiên-diên: Luận nghĩa đệ nhất
 8. Ưu-bà-li: Trì luật đệ nhất
 9. La-hầu-la: Mật hành đệ nhất
 10. A-nan-đà: Đa văn đệ nhất
Đệ tử Hoàng gia
 1. Vua Tịnh Phạn: Cha thái tử Tất Đạt Đa
 2. Hoàng hậu Maya : Mẹ thái tử
 3. Kế mẫu Ma hà ba xà ba đề : Dì ruột
 4. Nan Đà: Em trai cùng cha khác mẹ
 5. Da Du Đà La : vợ thái tử
 6. Đại đức Xa nặc: phu xe từ nhỏ
 7. Đại Đức Đê Ba Đạt Đa: A e họ với thái tử
 8. Ma Ha Nam : A e họ với thái tử
 9. Bài Tổng hợp

Chia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm Học

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaChia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm HọcGiới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HTRead More →

Giới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaChia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm HọcGiới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HTRead More →

Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaChia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm HọcGiới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HTRead More →

Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HT Pháp Tông tập 3

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaChia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm HọcGiới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HTRead More →

CN1331.Thời ‘tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh’!

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaChia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm HọcGiới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HTRead More →

CN1325. Lời Phật dạy – Muốn mau lành bệnh (Quảng Tánh)

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaChia sẻ 1 số hiểu biết cốt lõi về đạo Phật của Tâm HọcGiới thiệu nikaya.tamhoc.org ( Nikaya Tâm Học)Những lời Phật dạy – Tỳ-khưu Bodhi (Bình Anson dịch )Sách PDF Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HTRead More →

Đạo Phật

Phật giáo Đại Thừa

Kim Cang Thừa

Thư viện

Hits: 57240

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT