Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya)

Kinh Trường Bộ được AD blog lấy từ website Rongmotamhon.net ( gồm nội dung và MP3 ) …

https://www.youtube.com/watch?v=PMRSsPQFDC8&list=PL6EHNsmVW85WmtKSh2pOcftYLoSthy-Y8

Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya)

Tập 1

Tập 2

Mục lục Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya) hiện có 34 mục, gồm 34 tiểu mục.

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 208

Post Views: 1.462