THÂN HÀNH NIỆM ( từ thuvienhoasen.org) Thân hành niệm là một pháp tu được Phật tán dương không tiếc lời, trong nhiều kinh thuộc cả hai hệ thống A hàm và Bát nhã. Lấy ví dụ trong Tăng chi 1, trang 43, Ngài dạy: “Này các tỷ kheo, có một pháp môn này, được tu tập, được làm cho sung mãn,Read More →

Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka) Có cánh không bay được …, Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Ðạo Sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt.. Một thời Thế Tôn đang du hành trongRead More →

Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bổ kinh Theravada 34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha) Ta không vì nóng lạnh …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo si mê bà vợ trước thời xuất gia. Lúc bấy giờ, Bậc Ðạo SưRead More →

Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bổ kinh Theravada 33. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiền thân Sammodamàna) Khi chung sống hòa hợp…, Câu chuyện này, khi ở tại Vườn Cây bàng gần Ca-tỳ-la-vệ, bậc Ðạo Sư đã kể về việc tranh cãi nhau vì cái gối. Câu chuyện sẽ được trìnhRead More →

Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bổ kinh Theravada 31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka) Hãy để tổ chim con …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo uống nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ Tỷ-kheo từ Xá-vệRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna) Thấy dấu chân đi xuống…, Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàna, sống ở rừng Ketaka, gần hồ Nalakapàna, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy giờRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền thân Àyàcitabhatta) Nếu muốn thoát hiện tại…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về lễ cúng dường do cầu nguyện các thần linh. Lúc bấy giờ, theo truyềnRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 18. CHUYỆN ÐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền thân Matakabhatta) Nếu chúng sanh biết được…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về đồ ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiều người giết hại nhiềuRead More →

Home 17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta) Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada Nếu là tối hay sáng…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tạiRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền thân Tipallatthamiga) Nai với ba cử chỉ…, Câu chuyện này, khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosambi, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Ràhula (La-hầu-la) ham học các học giới.Read More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharàdiya) Khi con nai có tám móng…, Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Theo truyền thuyết, vị Tỷ-kheo khó bảo không chấp nhận lờiRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền thân Vàtamiga) Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng Lão Cullapindapatika Tissa. Theo truyền thống, khi bậc Ðạo Sư ở tại Trúc Lâm, gần Vương Xá, con traiRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền thân Kandina) Ðáng nguyền rủa mũi tên…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể lại sự cám dỗ của những người vợ trước đối với các Tỷ-kheo. Câu chuyện này sẽ được kểRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 12. CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga) Sống với Nigrodha…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về mẹ của Trưởng lão Cumarakassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp). Tục truyền rằng thuở còn là con gái một triệuRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướngRead More →

Namo tassa bhagavato arahato sammāsam-buddhassa.Kính lễ Đức Thế Tôn, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri CHƯƠNG I – CƯ SĨ TRONG PHẬT GIÁO I.1. TỨ CHÚNG PHẬT GIÁO Trong Phật giáo có bốn hội chúng (parisā) là hội chúng tỳ kheo (bhikkhu), hội chúng tỳ kheo ni (bhikkhunī), hội chúng namRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri) Người không được bảo vệ…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri đã xuất gia cùng với sáu vị trong hoàngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva) Những tóc bạc đầu ta…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana-kahthà. Khi ấy, các Tỷ-kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền thân Gàmani) Không vội vã vượt qua…, Câu chuyện được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Trong Tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ đượcRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri) Kính thưa bậc Ðại Vương… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhattiyà. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasala (số 465). TruyềnRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma) Ðầy đủ tàm và quý… Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá-vệ, có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. TrướcRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 5. CHUYỆN ÐẤU GẠO. (Tiền thân Tandulanàli) Giá đấu gạo bao nhiêu?… Câu chuyện này được Thế Tôn, khi ở tại Kỳ Viên, đã kể về Trưởng lão Laludayi. Trong thời ấy, Tôn giả Dabba, con bộ tộc Malla, làm người phân phối cơm ăn choRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì) Bậc trí với ít vốn… Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở Rừng xoài Jivaka, gần Vương Xá (Rajagaha), về Trưởng lão Cullapanthaka. Ở đây, cuộc đời của Cullapanthaka cần được nói đến. Ở Rajagaha, conRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija) Nếu đây ông thối thất… Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Khi vị ấy được các Tỷ-kheo đưa đến bậc Ðạo Sư, trong trường hợp giốngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 2. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha) Không quản mệt, họ đào…, Pháp thoại này được Thế Tôn nói lên khi Ngài ở Xá-vệ. Vì ai mà Ngài nói? Vì một Tỳ-kheo đã từ bỏ tinh tấn. Khi Thế Tôn ở tại Xá-vệ, cóRead More →

ht-nhu-dien-khoa-tu-3-phat-giao-hoi-nhap-2021

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) Có những người nói lên… Ðức Thế Tôn, khi ở Tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. Vì ai, pháp thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạn của vị triệu phúRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika) Chớ ham Munika …,Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ. Câu chuyện này sẽ được trình bày ở ChươngRead More →