TrướcSau Thư Viện Kinh Sách Tổng Hợp 22/11/201609:18(Xem: 67830) Tác giả : TT. Thích Nguyên Tạng Thư Viện Kinh Sách Trên Trang Nhà Quảng Đức ***  100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 1) – Thích Phước Thái 100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 2) – Thích Phước Thái 100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 3) –Read More →

TrướcSau Thiền Thất Khai Thị Lục 22/04/201318:32(Xem: 2034) Tác giả : HT. Thích Duy Lực LAI QUẢ THIỀN SƯ THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC Việt Dịch: THÍCH DUY LỰC —o0o— TIỂU SỬ THIỀN SƯ LAI QUẢ Sư tên Diệu Thọ tự Lai Quả, hiệu là Tịnh Như, con nhà nôngRead More →

TrướcSau Thiền sư Wolfgang Kopp 22/04/201318:28(Xem: 1707) Tác giả : Tâm Thái Thiền sư Wolfgang Kopp Tâm Thái—o0o— Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử truyền pháp của thiền sư Nhật Bản Soji Enku Roshi, đã sáng lập Trung tâm Thiền Đạo (Tao Ch’an Center)Read More →

TrướcSau Tham Thiền Cảnh Ngữ 22/04/201318:31(Xem: 3551) Tác giả : HT. Thích Duy Lực THAM THIỀN CẢNH NGỮ Thiền Sư Bác Sơn Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực TỰA Cảnh ngữ là tỉnh giác, hoặc gọi là kinh sợ. Ví như có kẻ trộm dòm ngó nhà cửa, chủRead More →

04/06/201320:52(Xem: 2246)   Trưởng-giả Chất-đa-La đã quy-y và học Phật tại rừng Am-La, sau khi đức Phật nhập Niết-Bàn rồi, Trưởng-giả thường hay đến chỗ các Tôn-giả thảo luận, và học hỏi Phật pháp. Các Tôn-giả thường nói Pháp, chỉ dạy, soi sáng, và làm cho Trưởng-giả vui mừng. MộtRead More →

TRƯỞNG GIẢ CHẤT-ĐA-LAToàn Không Trưởng-giả Chất-đa-La đã quy-y và học Phật tại rừng Am-La, sau khi đức Phật nhập Niết-Bàn rồi, Trưởng-giả thường hay đến chỗ các Tôn-giả thảo luận, và học hỏi Phật pháp. Các Tôn-giả thường nói Pháp, chỉ dạy, soi sáng, và làm cho Trưởng-giả vui mừng.Read More →

TÔN-GIẢ ĐẠI CA-DIẾP Toàn Không (Phật A-Di-Đà, Chư Bồ-Tát & Tổ Sư, từ 81 đến 84) Tôn-giả Đại Ca-Diếp trước khi xuất gia theo Phật, Ngài tu theo hạnh Đầu-đà (khất thực). Một hôm trong khi đi khất thực, có người mách bảo rằng: “Hiện có Phật ra đời, đangRead More →

Thiền sư Pháp Đảnh (Hàn Quốc): Đệ Nhất Trì luật-Đạo hạnh sáng ngời Trưởng lão Thạch trụ Tòng Lâm, Pháp Đảnh lão Thiền sư đệ nhất trì luật, thị hiện Tăng vô nhất vật. Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên tịch, Ngài nỗRead More →

Từ wiki Lý Quốc Sư Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bước tới điều hướngBước tới tìm kiếm Đối với các định nghĩa khác, xem Lý Quốc Sư (định hướng). Lý Quốc Sư李國師 Tượng Lý Quốc Sư tại đền thánh Nguyễn ở quần thể chùa Bái Đính, Ninh Bình. TônRead More →

https://thuvienhoasen.org/a10821/thien-su-khuong-tang-hoi-nguyen-lang THIỀN SƯ KHƯƠNG TĂNG HỘI Nguyễn Lang Thiền học Việt Nam khởi đầu băng Khương Tăng vào đầu thế kỷ thứ ba. Không những Tăng Hội là sáng tổ của Thiền học Việt Nam, ông cũng còn phải được xem là ngời đầu tiên đem Thiền cho phát huy ở Trung Hoa nữa. Cha Mẹ TăngRead More →

I. Lược sử TRẦN NHÂN TÔNG – ĐỨC VUA,  PHẬT HOÀNGNGƯỜI SÁNG LẬP DÒNG THIÊN TRÚC LÂM   (Trí Bửu) Tôn tượng Đức vua Trần Nhân Tông núi Yên Tử Trong diễn văn của Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội  đã khẳngRead More →

CUỘC ĐỜI CỦA TỔ SƯ LONG THỌNguyên tác: Biography of Nagarjuna – Alexander BerzinTuệ Uyển chuyển ngữ Long Thọ cùng với Vô Trước, là hai bậc khai phá vĩ đại của truyền thống Đại thừa. Long Thọ tiếp nối và trao truyền những giáo huấn thậm thâm vi diệu của tính không từ Văn Thù Sư Lợi, trong khi Vô Trước (cùng với Thiên Thân) truyền thừa những giáo nghĩa bao la của những sự thực hành bồRead More →

SÁM HỐI Toàn Không 1 )- Sám hối là gì?  Sám chữ Phạn là Samma, Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. 2 )- Tại sao phải sám hối?  Chúng ta tạo tội rất nhiều trong đời sống, chúng ta cứ tiếp nối hếtRead More →

Nguồn : Niemphat.vn Đăng ngày 01/04/2020 bởi Thích Trí Thoát | 414 Bình luận Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vôRead More →

Theo : Thuvienhoasen.org CUỘC ĐỜI CỦA TỔ SƯ LONG THỌNguyên tác: Biography of Nagarjuna – Alexander BerzinTuệ Uyển chuyển ngữ Long Thọ cùng với Vô Trước, là hai bậc khai phá vĩ đại của truyền thống Đại thừa. Long Thọ tiếp nối và trao truyền những giáo huấn thậm thâm vi diệu của tính không từ Văn Thù Sư Lợi, trong khi Vô Trước (cùng với Thiên Thân) truyền thừa những giáo nghĩa bao la củaRead More →