Để trở thành một Phật tử theo lời dạy của HT. Thích Trí Thủ Để biết làm sao để trở thành một Phật tử chân chính, xin mời quý vị xem phần giải đáp của Hoà thượng Thích Trí Thủ qua 60 câu hỏi đáp Phật Pháp rất thực tếRead More →