Home Thông tin có thể chưa chính xác , chỉ có giá trị tham khảo I. Giới thiệu chung Trưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya) . Từ Palikanon https://www.palikanon.com/english/pali_names/va/vacchagotta.htm 1. Vacchagotta. A Paribbājaka, who later became an arahant Thera. Several conversations he hadRead More →

Home I. Giới thiệu Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka, con của nữ Bà-la-môn Rùpusàri và em trai của Sàriputta. Ngài theo gương anh, xuất gia, và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng đuợc quả A-la-hán. Phấn khởi vớiRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 31 TỲ KHƯU SUDINNA, CON TRAI CỦA THƯƠNG NHÂN KALANDA Lúc bấy giờ, tại ngôi làng Kalanda gần thành phố Vesāli, có người con trai của thương nhân Kalanda tên là Sudinna. Cùng với nhiều bạn bè, Sudinna con trai của thương nhân KalandaRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Câu chuyện về Trưởng lão Candābha Khi đang ngụ ở Jetavana, kinh thành Sāvatthi, Đức Phật thuyết giảng kệ ngôn bắt đầu bằng “Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ”, v.v… liên quan đến Trưởng lão Candābha. Câu chuyện chi tiết như sau: Những thiện nghiệpRead More →

Home Cháu trai của Asita Kāladevala. Khi Asita nhận ra rằng mình sẽ không còn sống để gặp Đức Phật, anh ta đã tìm đến Nālaka và yêu cầu anh ta rời khỏi thế giới ngay lập tức và trở thành một nhà tu khổ hạnh và luôn sẵn sàng đểRead More →

Home ĐẠI TRƯỞNG LÃO MANTĀNIPUTTA PUṆṆA(Tên gốc của trưởng lão là Puṇṇa. Vì vị ấy là con trai của người em gái của trưởng lão Koṇḍañña, là nữ Bà-la-môn Mantāṇī, nên vị ấy được gọi là trưởng lão Mantāni-putta Puṇṇa). Nguyện vọng quá khứ Trước khi Đức Phật Padumuttara xuấtRead More →

Home TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh Xá lợi của Ngài Trưởng lão Bakkula https://spunno.wordpress.com/2011/09/30/truong-lao-bakkula-de-nhat-hanh-vo-benh-dinh-phuc/ I. Gia thế: Trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, tại thành Kosambi, gia đình vị Tế sư nọ ở Kosambi có một đứa con trai. Một hôm, người vúRead More →

Home CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ MAHĀNĀMA 14/07/2014SAMĀDHIPUÑÑO Lịch sử về hành trạng và cuộc đời của Tôn giả Mahānāma cũng khó tìm thấy trong Tam tạng kinh điển cũng như sớ giải. Nhưng chúng ta có thể biết rằng, ngài là vị đắc quả Tu-đà-huờn vào ngày 18/6 (tính theo âmRead More →

Home CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ ASSAJI 15/07/2014SAMĀDHIPUÑÑO Tôn giả Assaji là vị đệ tử thứ năm của Đức Phật và là người chứng quả Dự Lưu sau cùng trong nhóm năm vị của ngài Kiều-trần-như. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng về Tứ thánh đế, vào ngày 19/6, đạo sĩRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Trưởng Lão Jāṭila “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgāro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Cùng trong thời ấy, trong thành Bārāṇasī có nàng tiểu thư làRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Jotika “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgaro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sundarasamudda “Yodha kāme pahatvānaAnāgāro paribbajeKāmabhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai ở đời đoạn dụcBỏ nhà sống xuất giaDục hữu được đoạn tậnTa gọi Bà la môn”. Đức Thế Tôn Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến TrưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sīvali “Yo imaṃ paḷipathaṃ duggaṃ saṃsāraṃMoham accagā tiṇṇo pāragatoJhāyī anejo akathaṃkathī anupādāyaNibbuto tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Vượt đường nguy hiểm nầy.Nhiếp phục luân hồi siKhông dục ái không nghiKhông chấp trước tịch tịnhTa gọi Bà-la-môn”. ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Candābha “Candaṃ va vimalaṃ suddhaṃVippasannam anāvilaṃNandībhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Như trăng sạch không uếSáng trong và tịnh lặngHữu ái được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn khi ngự trú tại Jetavana, đề cập đến TrưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Revata “Yodha puññaṃ ca pāpaṃCa ubho saṅgam upaccagāAsokaṃ virajaṃ suddhaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người sống ở đời nầyKhông nhiễm cả thiện ácKhông sầu sạch không bụiTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cậpRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Piliṇḍavaccha “Akakkasaṃ viññāpaniṃGiraṃ saccam udīrayeYāya nābhisaje kañciTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Nói lên lời ôn hòaLợi ích và chân thậtKhông mất lòng một aiTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Mahāpaṇṭhaka “Yassa rāgo ca doso caMāno makkho ca pātitoSāsaporiva āragga tamahaṃBrūmi brāhmaṇaṃ”. “Người bỏ rơi tham sânKhông mạn không ganh tịNhư hột cải đầu kimTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Bà La Môn Akkosaka Bhāradvāja   “Akkosaṃ vadhabandhañcaAduṭṭho yo titikkhatiKhantībalaṃ balānīkaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. “Không ác ý nhẫn chịuPhỉ báng đánh phạt hìnhLấy nhẫn làm nhân lựcTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn khi trú tại Veḷuvana, đề cậpRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Ngài Uggasena “Sabbasaṃyojanaṃ chetvā,Yo ve na paritassati,Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ” “Đoạn kết các kiết sử,Không còn gì lo sợ,Không đắm trước buộc ràng,Ta gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn khi ngự tại Veḷuvana. Ngài đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Tỳ Khưu: tinh xá Pubbārāma “Yo have daharo bhikkhu,Yuñjati buddhasāsane;Somaṃ, lokaṃ pabhāseti,Abbhā muttova candimā”. “Tỳ kheo tuy tuổi nhỏSiêng tu giáo pháp Phật,Soi sáng thế gian nầy,Như trăng thoát khỏi mây”. Đức Đạo Sư khi ngự tại Pubbārāma, đề cập đến SadiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Tỳ Khưu: Tích Trưởng Lão Vakkali “Pāmojjabahulo bhikkhu,Pasanno buddhasāsane;Adhigacche padaṃ santaṃ,Saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ”. “Tỳ kheo nhiều hân hoan,Tịnh tín giáo pháp Phật,Chứng cảnh giới tịch tịnh,Các hạnh an tịnh lạc”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tỳ Khưu: Tích Trưởng Lão Naṇgalakūṭa 379. “Attanā codayattānaṃ, Paṭimaṃsetha attanā,So attagutto satimā,Sukhaṃ bhikkhu vihāhisi”.380. “Attā hi attano nātho,(ko hi nātho paro siyā),Attā hi attano gati;Tasmā saṃyamamattānaṃ,Assaṃ bhadraṃva vāṇijo”. “Tự mình chỉ trích mình, Tự mình dò xét mình,Tỷ kheo tựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tỳ Khưu: Tích Trưởng Lão Santakāya Santakāyo santavāco,Santavā susamāhito,Vantalokāmiso bhikkhu,“upasanto”ti vuccati”. Thân tịnh, lời an tịnh,An tịnh, khéo thiền tịnh,Tỳ kheo bỏ thế vật,Xứng danh bậc tịch tịnh”. Pháp Cú nầy đề cập đến Trưởng lão Santakāya, Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Tỳ Khưu: Tích Nhiều Vị Tỳ Khưu 368. “Mettāvihārīyo bhikkhu, Pasanno buddhasāsane;Adhigacche padaṃ santaṃ,Saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ”.369. “Siñca bhikkhu imaṃ nāvaṃ,Sittā te lahumessati;Chetvā rāgañca dosañca,Tato nibbānamehisi”. “Tỳ kheo trú Từ Bi, Tín thành giáo Pháp Phật,Chứng cảnh giới tịch tịnh.Các hạnh anRead More →