Nguồn Giacngo.vn GN – Kinh Mi-lan-đà vấn đạo (Milindapañhā) là tác phẩm ghi lại những cuộc hỏi đáp về Phật pháp giữa vua Mi-lan-đà (Milinda) và Tỳ-kheo Na-tiên (Nāgasena) có niên đại khoảng thế kỷ I (trước Tây lịch). TIN LIÊN QUAN Tình thương là linh dược Đi tìm tựRead More →

TỨ THÁNH QUẢ QUA KINH TẠNG PĀLI Thích Trung Định Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của bậc Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúngRead More →

  16/10/2009 04:37:00 Thích Hiển ChánhĐã đọc: 7846          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Vongavanietban_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết-bàn không phải là sự vật mà là một trạng thái vắng mặt trọn vẹn dòng chảy lậu hoặc của tâm. Cho vô ngã là niết-bàn chẳng khác nào cho rằng tất cả các sự vật là niết-bàn, hay nói khác hơn đánhRead More →

  16/10/2009 04:30:00 Lê Ngọc Cương – NCS Đại Học KHXH & NVĐã đọc: 7822          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Timhieuvenietbancuaphatgiao_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết Bàn (Nirvana) là khái niệm của Phật giáo, một tôn giáo không công nhận và không thừa nhận có Thượng Đế, có thần, có linh hồn trường cửu. Mục đích cao cả của Phật giáoRead More →

  28/12/2011 21:45:00 Đại Lãn (Thích Đức Thắng)Đã đọc: 3891          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietbantheoquandiembtlongtho_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết-bàn, vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu, có (bhàva) hay không (abhàva), một đề tài làm nảy sanh ra mọi sự tranh luận, càng ngày càng gay gắt giữa Hữu bộ hay còn gọi là Nhứt thiết hữu bộRead More →

Niết Bàn   13/06/2012 22:16:00 HT. Thích Trí QuảngĐã đọc: 5424          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/NietBan_Thichtriquang_files/like.htmlCỡ chữ:  Trên bước đường tu hành, mục tiêu của hàng đệ tử Phật là giải thoát sinh tử, đến Niết bàn theo tinh thần Phật giáo Nguyên thủy, hay thâm nhập vào các Tịnh độ theo tinh thần Phật giáo BắcRead More →

  16/10/2009 04:05:00 Thích Thông HuệĐã đọc: 6834          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_thichthonghue_files/like.htmlCỡ chữ:  Niết bàn, phạn ngữ là Nirvàna, pàli ngữ là Nibbàna, là pháp ấn thứ ba trong Tam Pháp An. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 22, tổ Long Thọ viết : “Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã, Niết bàn tịchRead More →

  11/03/2013 21:05:00 Thích Phước SơnĐã đọc: 4244          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_thichphuocson_files/like.htmlCỡ chữ:  Phật học khái yếu Cốt tủy đạo Phật – Chương 1: Đức Phật Cốt tủy đạo Phật – Chương 2: Pháp Cốt tủy đạo Phật – Chương 3: Đạo Phật có phải là tôn giáo ? Cốt tủy đạo Phật – Chương 4:Read More →

Niết-bàn và sự chấm dứt luân hồi   16/10/2009 04:41:00 Thích Nhật TuệĐã đọc: 7776          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_suchamdutluanhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Ở bậc giác ngộ, các tiếp xúc chỉ còn là các kinh nghiệm đơn thuần, không có mặt của các phản ứng tình cảm và cũng không có sự chấp thủ từ các phản ứng nàyRead More →

  16/10/2009 04:45:00 Thích Nhật TừĐã đọc: 7707          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Nietban_banchatvamuctieugiacngo_files/like.htmlCỡ chữ:  Hiểu niết-bàn bằng các ý niệm của các truyền thống hữu thần, chẳng hạn tương đương với Phạm Thiên hay tiểu ngã trong Áo Nghĩa Thư hoặc là thượng đế của các tôn giáo khác hay là khái niệm Đạo trong Lão giáoRead More →

  16/10/2009 04:19:00 Venerable Ajahn Sumedho – Mỹ Thanh dịchĐã đọc: 5856          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nietban/Hanhphuc_khodauvanietban_files/like.htmlCỡ chữ:  Mục đích của Thiền Phật Giáo là Niết Bàn. Chúng ta hướng đến Niết Bàn và tránh xa những rắc rối của thế giới dục lạc – vòng tròn không dứt của những thói quen. Niết Bàn là mụcRead More →