Bạn có thể tải về sách pdf hoặc coi Online mp3 Sách tiếng Anh : http://www.innerpath.com.au/rampa/The_Cave_of_the_Ancients.pdf Hoặc : Tải về Sách tiếng Việt : https://www.lobsangrampa.org/books/vn/hang-%C4%91%C3%A1-c%E1%BB%A7a%20-g%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i.pdf Trang https://www.lobsangrampa.org có khá nhiều Ebook của tác giả bằng nhiều thứ tiếng Hoặc : Tải về Có rất nhiều người bị lạc lối trongRead More →

Ý nghĩa của Hoa sen trong văn hóa Phật Giáo – Năng lượng sống

Nguồn : thuvienhoasen.org SƠ LƯỢC VỀ MẬT TÔNG TÂY TẠNGVajra  Trong các quốc gia có Phật Tử tu theo Phật Giáo Đại Thừa thì Tây Tạng chỉ tu theo Mật Tông mà thôi. Ở Tây Tạng có 4 tông phái Mật Tông chính đó là 1)Nyingmapa, 2)Sakyapa, 3)Kagyupa, 4)Gelupa.  Mỗi một tông phái thì đều có phương pháp tu hành khác nhau theo các Kinh Mật Tông khác nhau nhưng tất cả các tông phái đều cùng thựcRead More →