Hiện Tâm học đang chỉnh lại bản pdf của sách Hạnh phúc kinh – TỲ KHƯU GIỚI NGHIÊM và chưa tìm được audio. Tải về file PDF gốc http://images.mtviet.com/filechiase/hanh-phuc-kinh-Gioi-Nghiem.pdf và file PDF bản đẹp chỉnh sửa tamhoc.org http://images.mtviet.com/filechiase/hanh-phuc-kinh-Gioi-Nghiem.Tamhoc.org.pdf PHẬT GIÁO VIỆT NAM — HẠNH PHÚC KINH MAṄGALA SUTTA BHIKKHU THITARead More →