Home Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 8.13 MB – Thời gian phát: 35 phút 31 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + ARead More →

Home Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 9.12 MB – Thời gian phát: 53 phút 07 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Home Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 2.92 MB – Thời gian phát: 17 phút 01 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + ARead More →

Home Dịch giả: Thích Minh Châu        (Download file MP3 – 2.41 MB – Thời gian phát: 14 phút 04 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   +Read More →