Bộ sách giảng giải gồm 4 tập : →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 1 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 2 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 3 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 4 Download tại đây https://drive.google.com/file/d/15shlcoHMjRijG6_QRowKBiOC8R2UxnM5/view?usp=sharing hoặc thuvienhoasen : https://thuvienhoasen.org/a29866/chu-giai-kinh-phap-cu-tron-bo-4-quyen Bản sách gộpRead More →

Tham khảo chính ở thuvienhoasen.org – Kinh Lời Vàng (Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh)– Kinh Pháp Cú (Thích Minh Châu)– Kinh Pháp Cú (Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu)– Kinh Pháp Cú – 423 Lời Vàng Của Đức Phật (Thích Nhật Từ)– Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải (Thích Phước Thái)– Kinh Pháp Cú (Dhammapada (Lời Vàng Phật Dạy) Thích Thiện Siêu– Kinh Pháp CúRead More →

Home Kinh pháp cú bản text https://thuvienhoasen.org/images/file/ZSqWfkb40QgQAJh6/kinh-phap-cu-19-10-2014-.pdf Kinh pháp cú bản hình ảnh : https://hoavouu.com/images/file/hW63SmAx0QgQAPwL/kinhphapcu-dhammapada.pdf Kinh pháp cú bản song ngữ : Kinh Pháp Cú – Tập 1Kinh Pháp Cú – Tập 2Kinh Pháp Cú – Tập 3 Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọnRead More →

383. “Hỡi này Bà là môn,Hãy tinh tấn đoạn dòng,Từ bỏ các dục lạc,Biết được hành đoạn diệt,Người là bậc vô vi.” 384. “Nhờ thường trú hai pháp (1)Ðến được bờ bên kia.Bà-la-môn có trí,Mọi kiết sử dứt sạch.” 385. “Không bờ này, bờ kia (2)Cả hai bờ không có,LìaRead More →

360. “Lành thay, phòng hộ mắt!Lành thay, phòng hộ tai.Lành thay, phòng hộ mũi,Lành thay, phòng hộ lưỡi.” 361. “Lành thay,phòng hộ thân!Lành thay, phòng hộ lời,Lành thay, phòng hộ ý.Lành thay, phòng tất cả.Tỷ kheo phòng tất cả.Thoát được mọi khổ đau.” 362. “Người chế ngự tay chân,Chế ngựRead More →

334. “Người sống đời phóng dật,Ái tăng như giây leo.Nhảy đời này đời khác,Như vượn tham quả rừng.” 335. “Ai sống trong đời này,Bị ái dục buộc ràngSầu khổ sẽ tăng trưởng,Như cỏ Bi gặp mưa.” 336. “Ai sống trong đời nàyÁi dục được hàng phụcSầu rơi khỏi người ấyNhưRead More →

320. “Ta như voi giữa trận,Hứng chịu cung tên rơi,Chịu đựng mọi phỉ báng.Ác giới rất nhiều người.” 321. “Voi luyện, đưa dự hội,Ngựa luyện, được vua cưỡi,Người luyện, bậc tối thượngChịu đựng mọi phỉ báng.” 322. “Tốt thay, con la thuần,Thuần chủng loài ngựa Xinh.Ðại tượng, voi có ngà.TựRead More →

306. “Nói láo đọa địa ngụcCó làm nói không làm,Cả hai chết đồng đẳng,Làm người, nghiệp hạ liệt.” 307. “Nhiều người khoác cà sa,Ác hạnh không nhiếp phục.Người ác, do ác hạnh,Phải sanh cõi Ðịa ngục.” 308. “Tốt hơn nuốt hòn sắtCháy đỏ như than hồng,Hơn ác giới, buông lungĂnRead More →

290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,Thấy được lạc lớn hơn,Bậc trí bỏ lạc nhỏ,Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người,Mong cầu lạc cho mình,Bị hận thù buộc ràngKhông sao thoát hận thù.” 292. “Việc đáng làm, không làm,Không đáng làm, lại làm,Người ngạo mạn, phóng dật,LậuRead More →

273. “Tám chánh, đường thù thắng,Bốn câu, lý thù thắng.Ly tham, pháp thù thắng,Giữa các loài hai chân,Pháp nhãn, người thù thắng.” 274. “Ðường này, không đường khácÐưa đến kiến thanh tịnh.Nếu ngươi theo đường này,Ma quân sẽ mê loạn.” 275. “Nếu người theo đường này,Ðau khổ được đoạn tận.TaRead More →

256. “Ngươi đâu phải pháp trụ,Xử sự quá chuyên chế,Bậc trí cần phân biệtCả hai chánh và tà!” 257. “Không chuyên chế, đúng pháp,Công bằng, dắt dẫn người,Bậc trí sống đúng pháp,Thật xứng danh pháp trụ.” 258. “Không phải vì nói nhiều,Mới xứng danh bậc trí.An ổn, không oán sợ.ThậtRead More →

235. “Ngươi nay giống lá héo,Diêm sứ đang chờ ngươi,Ngươi đứng trước cửa chết,Ðường trường thiếu tư lương.” 236. “Hãy tự làm hòn đảo,Tinh cần gấp, sáng suốt.Trừ cấu uế, thanh tịnh,Ðến Thánh địa chư Thiên.” 237. “Ðời ngươi nay sắp tàn,Tiến gần đến Diêm Vương.Giữa đường không nơi nghỉ,ÐườngRead More →

221. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn,Vượt qua mọi kiết sử,Không chấp trước danh sắc.Khổ không theo vô sản.” 222. “Ai chận được phẫn nộ,Như dừng xe đang lăn,Ta gọi người đánh xe,Kẻ khác, cầm cương hờ.” 223. “Lấy không giận thắng giận,Lấy thiện thắng không thiện,Lấy thí thắng xan tham,LấyRead More →

209. “Tự chuyên, không đáng chuyênKhông chuyên, việc đáng chuyên.Bỏ đích, theo hỷ ái,Ganh tị bậc tự chuyên.” 210. “Chớ gần gũi người yêu,Trọn đời xa kẻ ghét.Yêu không gặp là khổ,Oán phải gặp cũng đau.” 211. “Do vậy chớ yêu ai,Ái biệt ly là ác;Những ai không yêu ghét,KhôngRead More →

197. “Vui thay, chúng ta sống,Không hận, giữa hận thù!Giữa những người thù hận,Ta sống, không hận thù!” 198. “Vui thay, chúng ta sống,Không bệnh, giữa ốm đau!Giữa những người bệnh hoạn,Ta sống, không ốm đau.” 199. “Vui thay, chúng ta sống,Không rộn giữa rộn ràng;Giữa những người rộn ràng,TaRead More →

179. “Vị chiến thắng không bại,Vị bước đi trên đời,Không dấu tích chiến thắng,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõiBậc không để dấu tích?” 180. “Ai giải tỏa lưới tham,Ái phược hết dắt dẫn,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõi,Bậc không để dấu tích?” 181. “NgườiRead More →

167. “Dầu lợi người bao nhiêu,Chớ quên phần tư lợi,Nhờ thắng trí tư lợi.Hãy chuyên tâm lợi mình.” 168. “Nỗ lực, chớ phóng dật!Hãy sống theo chánh hạnh;Người chánh hạnh hưởng lạc,Cả đời này, đời sau.” 169. “Hãy khéo sống chánh hạnh,Chớ sống theo tà hạnh!Người chánh hạnh hưởng lạc,CảRead More →

157. “Nếu biết yêu tự ngã,Phải khéo bảo vệ mình,Người trí trong ba canh,Phải luôn luôn tỉnh thức.” 158. “Trước hết tự đặt mình,Vào những gì thích đáng.Sau mới giáo hóa người,Người trí khỏi bị nhiễm.” 159. “Hãy tự làm cho mình,Như điều mình dạy người.Khéo tự điều, điều người,KhóRead More →

146. “Cười gì, hân hoan gì,Khi đời mãi bị thiêu?Bị tối tăm bao trùm,Sao không tìm ngọn đèn?” 147. “Hãy xem bong bóng đẹp,Chỗ chất chứa vết thương,Bệnh hoạn nhiều suy tư,Thật không gì trường cửu.” 148. “Sắc này bị suy già,Ổ tật bệnh, mỏng manh,Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,ChếtRead More →

129. “Mọi người sợ hình phạt,Mọi người sợ tử vong.Lấy mình làm ví dụKhông giết, không bảo giết.” 130. “Mọi người sợ hình phạt,Mọi người thích sống còn;Lấy mình làm ví dụ,Không giết, không bảo giết.” 131. “Chúng sanh cầu an lạc,Ai dùng trượng hại người,Ðể tìm lạc cho mình,ÐờiRead More →

116. “Hãy gấp làm điều lành,Ngăn tâm làm điều ác.Ai chậm làm việc lành,Ý ưa thích việc ác.” 117. “Nếu người làm điều ác,Chớ tiếp tục làm thêm.Chớ ước muốn điều ác,Chứa ác, tất chịu khổ.” 118. “Nếu người làm điều thiện,Nên tiếp tục làm thêm.Hãy ước muốn điều thiện,ChứaRead More →

100. “Dầu nói ngàn ngàn lời,Nhưng không gì lợi ích,Tốt hơn một câu nghĩa,Nghe xong, được tịnh lạc.” 101. “Dầu nói ngàn câu kệNhưng không gì lợi ích,Tốt hơn nói một câu,Nghe xong, được tịnh lạc.” 102 “Dầu nói trăm câu kệNhưng không gì lợi ích,Tốt hơn một câu pháp,NgheRead More →

90. “Ðích đã đến, không sầu,Giải thoát ngoài tất cả,Ðoạn trừ mọi buộc ràng,Vị ấy không nhiệt não.” 91. “Tự sách tấn, chánh niệm,Không thích cư xá nào,Như ngỗng trời rời ao,Bỏ sau mọi trú ẩn.” 92. “Tài sản không chất chứa,Ăn uống biết liễu tri,Tự tại trong hành xứ,“KhôngRead More →

76. “Nếu thấy bậc hiền trí,Chỉ lỗi và khiển trách,Như chỉ chỗ chôn vàngHãy thân cận người trí!Thân cận người như vậy,Chỉ tốt hơn, không xấu.” 77. “Những người hay khuyên dạy,Ngăn người khác làm ác,Ðược người hiền kính yêu,Bị người ác không thích.” 78. “Chớ thân với bạn ác,ChớRead More →

60. “Ðêm dài cho kẻ thức,Ðường dài cho kẻ mệt,Luân hồi dài, kẻ ngu,Không biết chơn diệu pháp.” 61. “Tìm không được bạn đường,Hơn mình hay bằng mình,Thà quyết sống một mình,Không bè bạn kẻ ngu.” 62. “Con tôi, tài sản tôi,Người ngu sanh ưu não,Tự ta, ta không có,ConRead More →

33. Tâm hoảng hốt giao động,Khó hộ trì, khó nhiếp,Người trí làm tâm thẳng,Như thợ tên, làm tên. 34. Như cá quăng lên bờ,Vất ra ngoài thủy giới;Tâm này vùng vẫy mạnh,Hãy đoạn thế lực Ma. 35. Khó nắm giữ, khinh động,Theo các dục quay cuồng.Lành thay, điều phục tâm;TâmRead More →

  33. Tâm hoảng hốt giao động,Khó hộ trì, khó nhiếp,Người trí làm tâm thẳng,Như thợ tên, làm tên. 34. Như cá quăng lên bờ,Vất ra ngoài thủy giới;Tâm này vùng vẫy mạnh,Hãy đoạn thế lực Ma. 35. Khó nắm giữ, khinh động,Theo các dục quay cuồng.Lành thay, điều phụcRead More →

  21. Không phóng dật, đường sống,Phóng dật là đường chết.Không phóng dật, không chết,Phóng dật như chết rồi. 22. Biết rõ sai biệt ấy,Người trí không phóng dật,Hoan hỷ, không phóng dật,An vui hạnh bậc Thánh. 23. Người hằng tu thiền định,Thường kiên trì tinh tấn.Bậc trí hưởng NiếtRead More →

KINH PHÁP CÚ Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu 1. Ý dẫn đầu các pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý ô nhiễm,Nói lên hay hành động,Khổ não bước theo sau,Như xe, chân vật kéo. 2. Ý dẫn đầu các pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý thanh tịnh,Nói lên hayRead More →