Home Lệ thuộc tình yêu từ điều kiện bên ngoài sẽ phải đối đầu với đau khổ Mỗi giai đoạn có một ý nghĩa riêng của nó, giai đoạn nào đã qua không nên níu kéo lại. Nếu thiếu sự hiểu biết và cảm thông, chuyển biến sẽ đi theoRead More →