Phỏng vấn Tỳ khưu Bodhi, người dịch kinh Phật  PHỎNG VẤN TỲ KHƯU BODHI, NGƯỜI DỊCH KINH PHẬTBình Anson dịch Tỳ khưu Bodhi (Bhikkhu Bodhi) là một tu sĩ người Mỹ và là một dịch giả nổi tiếng về kinh điển Pāli nguyên thủy. Các bản dịch Anh ngữ củaRead More →

Tóm tắt kinh Hạnh Phúc (kinh Điềm Lành – Mangala Sutta, Sn 2.4, Khp 5) Tóm tắt kinh Hạnh Phúc(kinh Điềm Lành – Mangala Sutta, Sn 2.4, Khp 5)Lộ trình tu tập 1) Không gần kẻ ngu si,Thân cận người hiền trí,Cúng dường bậc xứng đáng,Là điềm lành tối thượngRead More →

https://budsas.blogspot.com/2022/04/kinh-van-phat-giao-so-ky-early-buddhist.html Kinh văn Phật giáo Sơ kỳ (Early Buddhist Texts) KINH VĂN PHẬT GIÁO SƠ KỲ(Early Buddhist Texts, EBTs – 早期佛教经文,  Tảo kỳ Phật giáo Kinh văn) Nguồn: Bhikkhu Sujato & Bhikkhu Brahmali (2014), The Authenticity of the Early Buddhist Texts. [*] Kinh văn Phật giáo Sơ kỳ (Early Buddhist Texts,Read More →