Nguồn : http://www.drukpavietnam.org/lich-su-truyen-thua-drukpa-vinh-quang LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA DRUKPA VINH QUANG Truyền thừa Drukpa được hoằng truyền không gián đoạn từ 1.000 năm nay  đã để lại cho nhân loại một di sản tâm linh vô cùng vĩ đại, nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổRead More →