Home NSGN – Tượng Đức Phật thiền định trên đài tọa là những cuộn tròn của thân rắn Mucilinda (còn gọi Muchalinda/Mucalinda; âm Hán Việt: Mục Chân Lân Đà) và được Mucalinda vươn những chiếc đầu phủ che từ phía sau lưng trước kia vốn không có trong tập thànhRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 32 Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma Bài kinh Suciloma nằm trong phần Sutta Nipāta và Sagāthā- vagga của bộ Saṁyutta Nikāya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ được tái tạo theo Chú giải. Một hôm, Đức Phật xuất thiềnRead More →

Home Trích trong chương 39 Đại Phật Sử , chuỗi câu chuyện liên quan đến vị thien chủ Sakka …Suja vì không nghe lời chồng và tưởng chồng làm phúc thì mình cũng được nên chỉ chăm lo tỉa tót không chịu làm phước. Khi 3 bà vợ kia đềuRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 26 Ba chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Phật Chuyến viếng thăm đảo Sihala lần thứ nhất Một bài mô tả về ba chuyến viếng thăm đến đảo Sihala (Sri- Lanka) của Đức Phật, dưới dạng tóm tắt, trích ra từ bộRead More →

Home Trích trong chương 35 Đại Phật Sử Câu chuyện về Bà-la-môn Pokkharasāti (Để biết đầy đủ chuyện về vị Bà-la-môn Pokkharasāti, độc giả nên tham khảo phẩm Sīlakkhandha của Trường bộ kinh – Dīgha Nikāya. Ở đây câu chuyện được kể lại một cách tóm gọn.) Một dịp nọ,Read More →

Home Câu chuyện về Trưởng giả Ānanda Sau khi ban phát nước bất tử đến chúng sanh bao gồm gia đình thợ  săn  Kukkuṭamitta  khi  đang  ngự  tại  tịnh  xá  Veḷuvana,  Rājagaha. Từ đó Đức Phật đi đến Sāvatthi và ngụ tại Jetavana. Trong khi đang ngụ tại đó, NgàiRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Câu chuyện về hai người bạn Garahadinna và Sirigutta Tại Sāvatthi, có hai người bạn là gia chủ Sirigutta và Garahadinna. Sirigutta là đệ tử của Đức Phật, trong khi đó Garahadinna là tín đồ của các ngoại đạo sư. Các ngoạiRead More →

Home Hai vị quan Juṇha và Kāla Vua Pasenadī Kosala có hai vị quan là Juṇha và Kāla. Một trong hai vị quan ấy, vị quan Kāla suy nghĩ rằng: “Ồ! Quả thật một sự mất mát đã xảy đến cung điện của đức vua. Những của báu lên đếnRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 24 khi Phật lên Tam thập tam thiên thuyết pháp – tạng Abhidhamma Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới hội về quanh Đức Phật Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới kéo về quanh Đức PhậtRead More →

Home Purana Kassapa Purana Kassapa ( IAST : Pūrṇa Kāśyapa ; Pali : Pūraṇa Kassapa ) là một giáo viên khổ hạnh người Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, cùng thời với Mahavira và Đức Phật . Tiểu sử  Quan điểm của sáu śramaṇa trong Kinh điển Pāli(dựa trên văn bản Phật giáo S ā maññaphala Sutta 1 ) Śramaṇa xem (di ṭṭ hi) 1 PūraṇaKassapa Chủ nghĩa vôRead More →

Home Lấy từ Đại Phật Sử ( tỳ khưu Minh Huệ dịch)  CÂU CHUYỆN VỀ HAI VỊ THIÊN SĀTĀGIRA VÀ HEMAVATA (KINH HEMAVATA) Đức Phật thuyết bài kinh Dhammacakka ngay trước khi mặt trời lặn của ngày rằm tháng Āsaḷha, năm 103 Mahā Era. Lúc nửa đêm Ngài thuyết bàiRead More →

Home Ở 1 số vở cải lương Phật giáo thì thấy xuất hiện 1 người thợ săn mặc áo sa môn để chiêu dụ chim thú , hòng dính bẫy và bắt chung. Bồ tát thương cảnh chim thú bị hại , 1 phần là muốn có 1 bộ yRead More →

Home I. Thông tin từ google Vassakāra (palikanon.com) Vassakāra A brahmin, chief minister of Ajātasattu. He and Sunidha were in charge of the fortifications of Pātaligāma, built against the Vajjī. (Vin.i.228; Ud.viii.6; the Dīgha account, D.ii.72ff. omits Sunidha. The Vinaya account omits Vassakāra’s questions to the Buddha; cf. AA.ii.705ff). At Ajātasattu’s suggestion, Vassakāra visited the Buddha to discover, indirectly,Read More →

Home thông tin 6 vị thầy dị giáo https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Heretical_Teachers II. Thông tin tiếng Anh https://www.palikanon.com/english/pali_names/n/nigantha_nataputta.htm Nigantha Nātaputta (Nāthaputta) One of six eminent teachers, contemporary with the Buddha; he is described as a heretic (aññatitthiya, E.g., S.i.66). He was leader of a sect known as the Niganthā, and a summary of hisRead More →

Home ĐẠI PHẠM THIÊN – MAHĀBRAHMĀ 23/09/2017SAMĀDHIPUÑÑO Thái Lan với khoảng 93% dân số theo Phật giáo[1], nhưng với con số đó chỉ là mang tính thống kê thông số mà thôi. Bởi vì len lõi trong con số 93 đó vẫn còn tồn tại nhiều ảnh hưởng tín ngưỡng củaRead More →

Home 20/09/2017SAMĀDHIPUÑÑO Tứ đại thiên vương là bốn vị Thiên vương ngụ tại bốn hướng chính của núi Tu-di (Sineru), và mỗi vị sẽ cai quản một hội chúng riêng, như là: Thiên vương Dhataraṭṭha (Trì Quốc Thiên Vương) ở hướng Đông núi Tu-di, là người cai quản Càn-thát-bà (Gandhabba).Read More →

Home 79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền thân Kharasara) Ăn cướp giết bò xong…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị đại thần. Nghe noùi, một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuế cho vuaRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Bà La Môn Kuhaka “Kiṃ te jaṭāhi dummedhaKiṃ te ajinasātiyāAbbhantaraṃ te gahanaṃBāhiraṃ parimajjasi”. “Kẻ ngu có ích gìBện tóc với da dêNội tâm toàn phiền nãoNgoài mặt đánh bóng suông”. Kệ ngôn nầy được Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Bà La Môn Jāṭila   Na jaṭāhi na gottenaNa jaccā hoti brāhmaṇoYamhi saccaṃ ca dhammo caSo sucī so ca brāhmaṇo”. “Được gọi Bà-la-mônKhông vì đầu bện tócKhông chủng tộc thọ sanhAi thật chân chánh tịnhMới gọiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Tỳ Khưu: Tích Bà La Môn Pañcaggadāyaka   “Sabbaso nāmarūpasmiṃ,Yassa natthi mamāyitaṃ;Asatā ca na socati,Sa ve “bhikkhū’ti vuccati”. “Hoàn toàn, đối danh sắc,Không chấp Ta, của Ta.Không chấp, không sầu não.Thật xứng danh Tỷ kheo”. Đức Thế Tôn trú tại Jetavana,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Vị Trưởng Giả Không Con “Hananti bhogā dumedhaṃNo ve pāragavesinoBhogataṇhāya dummedhoHanti añña’va atānaṃ”. “Giàu sang hại người nguKhông hại người cầu tìmĐến được bờ bên kiaKẻ ngu vì ham giàuHại mình và hại người”. Kệ Pháp CúRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Ái Dục: Tích Đức Thiên Vương Đế Thích “Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jinātiSabbarasaṃ dhammaraso jinātiSabbaratiṃ dhammaratī jinātiTaṇhakkayo sabbadukkhaṃ jināti”. “Pháp thí thắng mọi thíPháp vị thắng mọi vịPháp hỷ thắng mọi hỷÁi diệt thắng mọi khổ”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Sa Di Sānu “Idhaṃ pure cittaṃ acāri cārikaṃ “Trước tâm nầy buông lungYena icchakaṃ yatthakāmaṃ yatthāsukhaṃ Chạy theo ái, dục, lạc.Tadajj’ahaṃ niggahessāmi yoniso Hatthippabhinnaṃ viya aṅkusaggaho”. Nay Ta chánh chế ngự, Như cầm móc điều voi”. Kệ ngôn nầyRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Khổ Cảnh: Tích Thanh Niên Khemaka 309. “Cattāri ṭhānāni naro pamatto Āpajjati paradārūpasevīApuññalābhaṃ na nikāmaseyyaṃNindaṃ tatiyaṃ nirayaṃ catuthaṃ”. 310. “Apuññalābho ca gati na pāpikāBhītassa bhītāya ratī ca thoki lāRājā ca dandaṃ garukaṃ paṇetiTasmā naro paradāraṃ na seve”. “Bốn nạn chờ đợiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Hỷ Ái: Tích Ông Bà La Môn Thất Hứa   “Taṇhāya jāyatī, soko,Taṇhāya jāyatī bhayaṃ;Taṃhāya vippamuttassa,Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Tham ái sinh sầu ưu,Tham ái sinh sợ hãi.Ai giải thoát tham ái,Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phật Đà: Tích Quốc Sư Aggidatta   188. “Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, Pabbatāni vanāni ca;Ārāmarukkhacetyāni,Manussā bhayatajjitā”. 189. “Netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,Netaṃ saraṇamuttamaṃ;Netaṃ saraṇamāgamma,Sabbadukkhā pamuccati”. “Loài người sợ hoảng hốt, Tìm nhiều chỗ quy y,Hoặc rừng rậm, núi non,Hoặc vườn cây,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phật Đà: Con Gái Ma Vương 179. “Yassa jitaṃ nāvajīyati, Jitaṃ yassa, no yāti koci loke.Taṃ buddhamanantagocaraṃ,Apadaṃ kena padena nessatha”. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời,Không dấu tích chiến thắng,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõiBậcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Đập Đầu “Yāvadeva anatthāyaÑattaṁ bālassa jāyatiHanti bālassa sukkaṃsaṃMuddhamasa vipātayanti”. “Trí danh và tai hạiĐồng đến với kẻ dạiPhá thiện pháp để dành,Đập đầu y tan hoại”. Pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khiRead More →