Home Purana Kassapa Purana Kassapa ( IAST : Pūrṇa Kāśyapa ; Pali : Pūraṇa Kassapa ) là một giáo viên khổ hạnh người Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, cùng thời với Mahavira và Đức Phật . Tiểu sử  Quan điểm của sáu śramaṇa trong Kinh điển Pāli(dựa trên văn bản Phật giáo S ā maññaphala Sutta 1 ) Śramaṇa xem (di ṭṭ hi) 1 PūraṇaKassapa Chủ nghĩa vôRead More →

Home thông tin 6 vị thầy dị giáo https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Heretical_Teachers II. Thông tin tiếng Anh https://www.palikanon.com/english/pali_names/n/nigantha_nataputta.htm Nigantha Nātaputta (Nāthaputta) One of six eminent teachers, contemporary with the Buddha; he is described as a heretic (aññatitthiya, E.g., S.i.66). He was leader of a sect known as the Niganthā, and a summary of hisRead More →

Home I. Giới thiệu chung Migandiyà  nguyên là con gái của Bà-la-môn tên là Màgandiyà, sống ở xứ Kuru. Mẹ cô và cả chú út, em của cha cô, cũng tên là Màgandiyà. Cô ta đẹp như thiên nữ nên ông Bà-la-môn khó tính không thấy ai, kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trongRead More →

Home Vì tìm tài liệu hơi khó nên trích video và tóm tắt qua.. Bản thân ngài Kiều Trần Như cũng từng là thầy sau đó là bạn đồng tu , và cuối cùng trở thành đệ tử của Đức Phật I. Phần nội dung giới thiệu http://daibaothapmandalataythien.org/nhung-tran-tro-cua-thai-tu-tat-dat-da-khi-dat-den-canh-gioi-thien-cao-nhat-cua-dao-si-du-gia Thời bấyRead More →

Home Đức Phật bị vu khống do bởi cô tu nữ ngoại đạo Sundarī Trong quá khứ, Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình thuộc giai cấp thấp, tên là Munāḷi, Đức Bồ Tát thường thân cận gần gũi với kẻ ác, nên sinh thói hư tật xấu. Một hôm, nhìn thấy Đức Phật Độc Giác Surabhi, Đức Bồ Tát Munāḷi liền buông lời vu khống rằng: “Samôn trọc đầu này pháRead More →

Home Cincà Mànavikà – Người đàn bà mắc tội vu khống đức Phật từ nhiều tiền kiếp – Này Sa-môn vĩ đại, quanh pháp tòa đám đông tụ tập nghe ông thuyết pháp cũng thật là vĩ đại, âm thanh ngọt ngào, miệng lưỡi ông mềm dẻo. Tuy nhiên, ôngRead More →

Home Lễ Đặt Tên Thái Tử & Đạo Sỹ Kāḷadevila ( A Tư Đà )  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda964 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 4. ĐẠO SỸ KĀḶADEVILA Đạo sĩ Kāḷadevila chứng đắc 8 bậc thiền, chứng đắc ngũ thông tam giới, là vị Tôn sư của ĐứcRead More →

Home I. Giới thiệu chúng Thân vương Bạch Phạn (Suklodana – Sukkodana) là bào đệ của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), vương quốc Thích Ca. Ông có hai con trai, trưởng là Đề Bà Đạt Đa và thứ là A Nan Đà (gọi tắt là A Nan) (1). Như vậy, Đề Bà Đạt Đa là em con chú của Phật. Thuở còn điRead More →