Home Lấy từ facebook Phatgiao.org.vn https://www.facebook.com/phatgiao.org.vn/posts/pfbid02FiQQjWmQrePQPfxtjHpFzzZEXomkwNU5FPe9VEB4WZZt6yf3TEbDHaGPFvyvTnEPl LÀM MỚI CŨNG LÀ MỘT HÌNH THỨC CỦA SỰ THỰC TẬP SÁM HỐI.Làm mới là thực tập nhìn lại tình trạng của mình và mối liên hệ giữa mình và người thân để có thể hóa giải buồn giận, phá tan mây mù củaRead More →

Home Nguồn : Phatgiao.org.vn Xe, tjee, về Chu Lợi Bàn Đặc https://thuvienhoasen.org/a10334/truong-lao-chu-loi-ban-dac-c-lapanthaka “Thế tôn nói bụi là muốn nói bụi ở bên ngoài hay bên trong? Mà bụi ở bên trong là gì? Đó là các phiền não, tham, sân, si, áo, mạn, nghi, tà kiến… Trừ sạch được cácRead More →

Nguồn : Thư Viện Hoa Sen THẾ NÀO LÀ THIỀN TỊNH SONG TU? 3.1. Lý giải: Mục đích thực tiễn của Thiền là giải phóng con người ra khỏi sự ràng buộc của hình danh sắc tướng. Tâm như tường vách là hình ảnh lý tưởng của Thiền gia, ngườiRead More →

Hiểu được những tông phái chính của Phật giáo Việt Nam hiện nay, giúp chúng ta biết rõ nguồn gốc, pháp môn tu tập, để chọn lựa cho mình tông phái thích hợp, nhờ đó sự tu học ngày càng tinh tấn. Đồng hành cùng dân tộc là bản sắcRead More →

Nguồn : https://phatgiao.org.vn/khai-quat-ve-cac-tong-phai-phat-giao-d43363.html Trong Phật giáo có hai tông phái lớn là: Tiểu Thừa và Đại Thừa, hai bên tuy phân biệt ra như thế nhưng vẫn theo tôn chỉ của Đức Phật. Đại Thừa thì theo tinh thần Phật dạy mà tiến hóa hợp hợp khế cơ. Tiểu ThừaRead More →

Home PHÁP LỤC HÒAThích Đức Thắng Pháp Lục hòa là pháp được đức Đạo sư nói ra để dạy cho các đệ tử xuất gia của Ngài lấy đó làm nền tảng căn bản cho nếp sống cộng đồng Tăng đoàn trong hòa hợp, hòa kính, hạnh phúc và an lạc, vì sáu pháp hòa kính này có năng lực hóa giải tất cả mọi xung đột giữa cá nhân và cá nhân, giữa cộng đồng tậpRead More →