Vọng tưởng, vọng niệm là căn bản của mọi tạp niệm, nó là hạt giống tích tụ trong tàng thức, luân lưu như một giòng sông, như mạch nước ngầm; như bóng theo hình từ khi chúng ta có mặt. Đến khi xả bỏ báo thân, chủng tử Thiện ÁcRead More →

  19/01/2011 08:57:00 Nguyễn Đăng TrungĐã đọc: 2844          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Vaisuynghivetamvathuc_files/like.htmlCỡ chữ:  Phật học là một hệ thống nhận thức đã hoàn thiện – do các vị đã đạt đến cái biết tuyệt đối (Buddha – vị Phật) thuyết giảng – do đó không có sự phát triển. Trong bài “Khi Vật lý học gõRead More →

Thức Trung Ấm   17/12/2010 05:51:00 Bài Pháp Thoại của Đức Venerable Dezhung Rinpoche, Chuyển ngữ: Thích nữ Tịnh QuangĐã đọc: 4660          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Thuctrungam_files/like.htmlCỡ chữ:  Hôm nay tôi được yêu cầu trình bày học thuyết về sự thể nghiệm sau cái chết, tại Tây Tạng điều này được biết như là thức Trung ấm.Read More →

  21/04/2016 18:48:00 Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1600          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Thathutamhonsetinhlang_files/like.htmlCỡ chữ:  Đức Đạt Lai Lạt Ma tin chắc rằng năng lực tha thứ của Lopon-la đã giúp ông sống còn qua tất cả những năm trong nhà tù ấy mà không bị tổn hại đến nổi không thể cứuRead More →

Tâm Sở   28/11/2015 19:35:00 Minh MẫnĐã đọc: 1268          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/TamSo_files/like.htmlCỡ chữ:  Hạnh TÀM QUÝ là thiện tâm sở rất quan trọng; vì không có hạnh này, người ta dễ tạo tội lỗi và đi vào thế giới ác ma. Cảm thấy xấu hổ khi người xem thường mình, cảm thấy xấu hổ khiRead More →

  23/01/2016 19:01:00 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1202          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Tamconnguoigiongnhuconkhi_files/like.htmlCỡ chữ:  Source-Nguồn: www.buddhisma2z.com LỜI NGƯỜI DỊCH: Xuân Bính Thân 2016 nói về con khỉ trong Kinh Phật. Tâm giống như con khỉ (kapicitta) là một thuật ngữ, đôi khi Đức Phật dùng để diễn tả các hành-vi lo-lắng, khuấy-động, dễ-dàng bị rối-tríRead More →

Sanh Tâm Vô Trú   09/01/2010 15:43:00 Nguyên tác Pháp Sư Tịnh Không – Thích Nguyên Hùng dịch ViệtĐã đọc: 6310          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Sanhtamvotru_files/like.htmlCỡ chữ:  21 Từ xưa đến nay, bất cứ làm việc gì, muốn thành công đòi hỏi con người ta phải có niềm tin. Pháp thế gian còn thế huống nữa làRead More →

  18/09/2009 11:14:00 Venerable Ajahn Sumedho – TN Tịnh Quang dịchĐã đọc: 3858          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Quanchieutam_files/like.htmlCỡ chữ:  Gốc rễ của sự đau khổ là những gì mà chúng ta gọi là avijja-không hiểu biết, hoặc ngu dốt đối với sự thật của vạn pháp. Căn bản vô minh chính là không hiểu đúng sự thực.Read More →

Người Vị Tha Nhất   18/05/2016 18:41:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch ViệtĐã đọc: 1489          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Nguoivithanhat_files/like.htmlCỡ chữ:  Lodi Gyari đi với Tenzin Geyche Tethong, là một trong những người cố vấn thân cận nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau chủ nhân của ông, Lodi Gyari được cho làRead More →

  20/02/2020 06:21:00 Thích Thiền MinhĐã đọc: 540          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Neovecuatam_files/like.htmlCỡ chữ:  Hành trình tu tập trong Phật giáo được xem như hành trình trở về nguồn Tâm. Khi chúng ta hiểu được về Tâm và thể nhập vào nội tại của chính nó. Hạnh phúc hay khổ đau đều không ngoài Tâm. Khi đauRead More →

  22/12/2015 19:21:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1438          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Longthamconnguoivoboben_files/like.htmlCỡ chữ:  Đạo Phật không dừng lại ở nơi tối tăm mà luôn dùng ánh sáng trí tuệ để chuyển hóa si mê, u tối thành trong sáng, hiện thực. Trên đời này không gì quý bằng an vui và hạnh phúc. VàngRead More →

Chữa lành tâm sân hận   02/01/2010 17:10:00 Nhật Tịnh dịchĐã đọc: 14882          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/tamtanh/Chualanhtamsanhan_files/like.htmlCỡ chữ:  Sự tàn phá do ảnh hưởng bởi lòng thù hận dễ nhận thấy, rõ ràng và tức thời, như là một niệm sân hận có mặt, lớn mạnh, tư nhiên chi phối hoàn toàn bạn và phá hũyRead More →

Chánh Ngữ Trong Đời Và Đạo   01/12/2019 05:01:00 Nguyên GiácĐã đọc: 220          https://tamhoc.org/wp-admin/Chanhngutrongdoivadao_files/like.htmlCỡ chữ:  Chánh ngữ là một chìa khóa quan trọng để vào Pháp, vì là lời đúng sự thật, lời về viễn ly và giải thoát. Là ngón tay chỉ trăng, là ký hiệu để chở ý, do vậy khiRead More →