Download mp3 : https://dieuphapam.net/dpa/chuyen-bach-du.1672/download PDF : https://hoavouu.com/images/file/poHKSmAx0QgQAKoV/kinh-bachdu.pdf Từ Pháp Thí Hội : https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Sach-Noi/Quoc-Te/Chuyen-Bach-Du-HT-Thanh-Phap-Ns-Vien-Thang.pdf CHUYỆN BÁCH DỤBiên soạn: Pháp sư Thánh PhápViệt dịch: Viên ThắngHiệu đính: Thiện Thuận Lời Giới ThiệuLời TựaChuyện 01 – Người ngu ăn muốiChuyện 02 – Chứa sữa trong bụng bòChuyện 03 – Ôm đầu chịu trậnChuyệnRead More →

Năm phương tiện pháp môn niệm Phật  Tỳ kheo Thích Đức Trí dịch Thứ nhất Định tâm thiền; Thứ hai Chế tâm thiền; Thứ ba Thể chân thiền; Thứ tư Phương tiện tùy duyên thiền; Thứ năm Tức nhị biên phân biệt thiền. Phép tắc thiền định niệm Phật tam muội Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi làRead More →

Từ Phatgiao.org.vn https://phatgiao.org.vn/an-chay-theo-quan-diem-phat-giao-dai-thua-d36699.html# Phải nói ngay rằng, trong tất cả kinh điển Đại thừa, không có một kinh nào Đức Phật cho phép ăn thịt. Không những vậy, Đức Phật còn nói rõ việc ngăn cấm ăn thịt. >>Phật tử có thể đọc loạt bài về Ăn chay  Trong tấtRead More →

KINH HOA NGHIÊMHán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà Việt Dịch: HT Thích Trí TịnhPhật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983 Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa làRead More →

Kinh Di Giáo là một trong những bản kinh căn bản mà người xuất gia nào cũng phải học. Bắt đầu vào chùa là bắt đầu bằng bản kinh này. Trong ý hướng đúc kết một số tài liệu để chuẩn bị cho việc thiết lập chúng xuất gia thường trú, Trung tâm Phật giáo Hayward xin phép in lại một số kinh sách căn bản. Lần này, chúng con xin HòaRead More →

Hoà thượng Tuyên Hóa (tiếng Hán: 宣化上人), pháp danh là An Từ, tự Độ Luân; 26 tháng 4 năm 1918 – 7 tháng 6 năm 1995) là một tu sĩ Phật giáo gốc Trung Quốc, người kế thừa đời thứ 9 của Quy Ngưỡng tông. Mục lục 1Thân thế 2Gặp Thiện Tri Thức 3Sang Hương Cảng 4Sang Hoa Kỳ 5Hoằng Pháp tạiRead More →