Chuyện bách dụ trọn bộ – Pháp sư Thánh Pháp

Download mp3 : https://dieuphapam.net/dpa/chuyen-bach-du.1672/download

PDF : https://hoavouu.com/images/file/poHKSmAx0QgQAKoV/kinh-bachdu.pdf

Từ Pháp Thí Hội : https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Sach-Noi/Quoc-Te/Chuyen-Bach-Du-HT-Thanh-Phap-Ns-Vien-Thang.pdf

CHUYỆN BÁCH DỤ
Biên soạn: Pháp sư Thánh Pháp
Việt dịch: Viên Thắng
Hiệu đính: Thiện Thuận

Lời Giới Thiệu
Lời Tựa
Chuyện 01 – Người ngu ăn muối
Chuyện 02 – Chứa sữa trong bụng bò
Chuyện 03 – Ôm đầu chịu trận
Chuyện 04 – Đáng đời vợ ngu giả chết
Chuyện 05 – Chết khát bên sông
Chuyện 06 – Giết con thành gánh
Chuyện 07 – Dua nịnh trục lợi
Chuyện 08 – Lí luận của kẻ trộm
Chuyện 09 – Hăng quá hoá dở
Chuyện 10 – Xây lâu đài trên hư không
Chuyện 11 – Quạt mật cho mau nguội
Chuyện 12 – Nghe lỗi liền nổi giận
Chuyện 13 – Giết con cầu danh
Chuyện 14 – Giết người dẫn đường tế thần
Chuyện 15 – Muốn nhanh việc không thành
Chuyện 16 – Lấy nước mía tưới cây mía
Chuyện 17 – Tham việc nhỏ bỏ việc lớn
Chuyện 18 – Mài dao trên lầu
Chuyện 19 – Khắc dấu dưới nước
Chuyện 20 – Cắt mười cân đền một trăm cân
Chuyện 21 – Giết con cầu con
Chuyện 22 – Đốt trầm hương
Chuyện 23 – Tấm lụa bọc chăn rách
Chuyện 24 – Đem rang hạt giống
Chuyện 25 – Hi vọng tan theo mây khói
Chuyện 26 – Bắt chước nhà vua
Chuyện 27 – Gã ngốc trị vết thương
Chuyện 28 – Tai hại làm vợ đẹp
Chuyện 29 – Gã nghèo đốt y phục
Chuyện 30 – Tham thì thâm
Chuyện 31 – Con lừa đập đồ sứ
Chuyện 32 – Gã bán vải trộm vàng
Chuyện 33 – Đốn cây để hái trái
Chuyện 34 – Rút ngắn đoạn đường
Chuyện 35 – Bóng người trong gương báu
Chuyện 36 – Vì tham mà móc mắt tiên nhân
Chuyện 37 – Giết oan đàn trâu
Chuyện 38 – Mong nước đừng chảy
Chuyện 39 – Uổng phí bột gạo
Chuyện 40 – Thầy thuốc thành thật
Chuyện 41 – Ngư ông được lợi
Chuyện 42 – Dùng hàng hoá trùm da lạc đà
Chuyện 43 – Gã điêu khắc ngu xuẩn
Chuyện 44 – Ăn no cái bánh thứ bảy
Chuyện 45 – Đầy tớ giữ của
Chuyện 46 – Chúa đảng thú tội
Chuyện 47 – Tai họa chiều vợ
Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui
Chuyện 49 – Không trả lời thẳng câu hỏi
Chuyện 50 – Lang băm trị lưng gù
Chuyện 51 – Năm anh em sai một tớ gái
Chuyện 52 – Thanh sắc như huyễn
Chuyện 53 – Huynh đệ bất hòa
Chuyện 54 – Con rắn tranh công
Chuyện 55 – Cạo râu cho vua
Chuyện 56 – Đền ơn không có lễ vật
Chuyện 57 – Giờ phút sai lầm
Chuyện 58 – Công bằng ngu xuẩn
Chuyện 59 – Sở thích kỳ quái
Chuyện 60 – Bóng vàng in đáy nước
Chuyện 61 – Tranh nhau tạo người
Chuyện 62 – Đòi thuốc tiên
Chuyện 63 – Lấy giả làm thật
Chuyện 64 – Tâm nghi bị ma ám
Chuyện 65 – Chuyển hoạ thành phúc
Chuyện 66 – Đơm hoa mà không kết trái
Chuyện 67 – Vợ chồng giành ăn
Chuyện 68 – Hận thù khó quên
Chuyện 69 – Tính xấu khó sửa
Chuyện 70 – Nếm thử hết trái cây
Chuyện 71 – Nỗi khổ đa thê
Chuyện 72 – Che giấu sai lầm
Chuyện 73 – Anh hùng giả chết
Chuyện 74 – Giả làm trang nghiêm
Chuyện 75 – Sai một ly đi một dặm
Chuyện 76 – Si mê công chúa
Chuyện 77 – Cầu linh dược
Chuyện 78 – Uổng công đi và về
Chuyện 79 – Công tử bưng ghế
Chuyện 80 – Dùng phương pháp đảo lộn
Chuyện 81 – Trút giận sang người khác
Chuyện 82 – Người rừng gieo lúa
Chuyện 83 – Mạnh hiếp yếu
Chuyện 84 – Nguyệt thực đánh chó
Chuyện 85 – Đau khổ vì bệnh mắt
Chuyện 86 – Quý của hơn con
Chuyện 87 – Kẻ cướp có nghĩa
Chuyện 88 – Khỉ bắt chước người
Chuyện 89 – Phúc họa do tâm
Chuyện 90 – Được rồi lại mất
Chuyện 91 – Người không biết đủ thì khổ
Chuyện 92 – Đem tài sản đổi lấy kẹo
Chuyện 93 – Gây họa cho người
Chuyện 94 – Hiểu lầm ý người khác
Chuyện 95 – Giết oan bạn đời
Chuyện 96 – Móc mắt khỏi làm việc
Chuyện 97 – Hại bạn
Chuyện 98 – Con rùa thông minh
Chuyện 99 – Của hoạch tài
Chuyện 100 – Tham cái nhỏ mất cái lớn

Hits: 209