Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876
Tâm làm chủ các pháp
Tâm dẫn đầu các pháp; tâm làm chủ các pháp; tâm tạo tác các pháp
Lời Phật dạy
Không Làm Các Việc Ác, Siêng Làm Các Việc Lành, Giữ Tâm Ý Trong Sạch
Như Lai
Nếu dùng mắt thấy ta , dùng âm thanh cầu ta ; Người đó hành đạo tà , không thấy được Như Lai
Tu tập thiền định
Vô minh là nguyên nhân sinh ra mọi buồn phiền , không thể cầu xin hay hiến lễ để diệt trừ .Muốn giải thoát được vô minh , cách duy nhất đó là tu tập Thiền định
Previous
Next

Đức Phật Thích Ca

Thập đại đệ tử
 1. Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất
 2. Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất
 3. Ma-ha-ca-diếp: Đầu đà đệ nhất
 4. A-na-luật: Thiên nhãn đệ nhất
 5. Tu-bồ-đề: Giải không đệ nhất
 6. Phú-lâu-na: Thuyết Pháp đệ nhất
 7. Ca-chiên-diên: Luận nghĩa đệ nhất
 8. Ưu-bà-li: Trì luật đệ nhất
 9. La-hầu-la: Mật hành đệ nhất
 10. A-nan-đà: Đa văn đệ nhất
Đệ tử Hoàng gia
 1. Vua Tịnh Phạn: Cha thái tử Tất Đạt Đa
 2. Hoàng hậu Maya : Mẹ thái tử
 3. Kế mẫu Ma hà ba xà ba đề : Dì ruột
 4. Nan Đà: Em trai cùng cha khác mẹ
 5. Da Du Đà La : vợ thái tử
 6. Đại đức Xa nặc: phu xe từ nhỏ
 7. Đại Đức Đê Ba Đạt Đa: A e họ với thái tử
 8. Ma Ha Nam : A e họ với thái tử
 9. Bài Tổng hợp

Thánh hạnh vĩ đại của Đức Phật

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaThánh hạnh vĩ đại của Đức PhậtNăm phận sự của Đức PhậtĐức Phật và bố của ngàiQuan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bànCon đường Thiền định mà ThếRead More →

Năm phận sự của Đức Phật

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaThánh hạnh vĩ đại của Đức PhậtNăm phận sự của Đức PhậtĐức Phật và bố của ngàiQuan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bànCon đường Thiền định mà ThếRead More →

Đức Phật và bố của ngài

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaThánh hạnh vĩ đại của Đức PhậtNăm phận sự của Đức PhậtĐức Phật và bố của ngàiQuan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bànCon đường Thiền định mà ThếRead More →

Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaThánh hạnh vĩ đại của Đức PhậtNăm phận sự của Đức PhậtĐức Phật và bố của ngàiQuan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bànCon đường Thiền định mà ThếRead More →

Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bàn

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaThánh hạnh vĩ đại của Đức PhậtNăm phận sự của Đức PhậtĐức Phật và bố của ngàiQuan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bànCon đường Thiền định mà ThếRead More →

Con đường Thiền định mà Thế Tôn đi qua

ContentsĐức Phật Thích CaĐức PhậtThập đại đệ tửĐệ tử Hoàng giaThánh hạnh vĩ đại của Đức PhậtNăm phận sự của Đức PhậtĐức Phật và bố của ngàiQuan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (2 phần)Câu Thi Na: Nơi Đức Phật nhập Niết bànCon đường Thiền định mà ThếRead More →

Đạo Phật

Phật giáo Đại Thừa

Kim Cang Thừa

Thư viện

Hits: 3655

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT