https://chuabavang.com/le-hang-thuan-la-gi-nguon-goc-va-y-nghia-viec-to-chuc-le-hang-thuan-tai-chua-d1639.html#:~:text=%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20l%E1%BB%85%20c%C6%B0%E1%BB%9Bi%20%C4%91%E1%BA%A7u,l%C3%A0%20m%C3%A3i%20m%C3%A3i%20thu%E1%BA%ADn%20h%C3%B2a. Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì… Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo ViệtRead More →

Tiếp theo phần I https://tamhoc.org/2021/04/07/tong-hop-nhung-hieu-biet-cua-tamhoc-org-ve-gioi-tinh-tinh-yeu-hon-nhan/ Đây là những hiểu biết của Admin Tâm Học qua trải nghiệm thực tế, do xem phim , đọc truyện , kinh nghiệm từ người khác. Chỉ mang tính chất tham khảo , nó là vấn đề chính của người thế gian , cư sĩRead More →