Home P2 : https://tamhoc.org/2022/02/17/tong-hop-nhung-hieu-biet-cua-tamhoc-org-ve-gioi-tinh-tinh-yeu-hon-nhan-p2/ Tổng hợp những hiểu biết của TamHoc.org về giới tính , tình yêu , hôn nhân … Đây chỉ dựa trên những hiểu biết , kinh nghiệm quan điểm của Admin Tamhoc.org mà tôi cho rằng là đúng ,là hợp lý trong thời điểm khởi tạoRead More →

Trong kinh Tiểu bộ Nikaya ( Tiền thân Đức Phật) 1.CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) 2. CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha) 3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija) 4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì) 5. CHUYỆN ÐẤU GẠO. (Tiền thân Tandulanàli) 6. CHUYỆNRead More →

Tổng hợp các vị thiền sư, trưởng lão theo cả 3 truyền thừa ( bài viết đang xây dựng) I. Trưởng lão thiền sư Phật giáo nguyên thủy Tiểu Sử Đại Đức Pháp Lạc (Mahāthera Dhammosukhamakāmo) Tiểu Sử Đại Đức Pháp Lạc (Mahāthera Dhammosukhamakāmo) Tiểu Sử Đại Đức Lão TâmRead More →

Tổng hợp những vấn đề mà học giả, nghiên cứu hay hiểu nhầm – những thắc mắc liên quan đến đạo Phật ( nó giống như Mi Tiên vấn đáp vậy ) – đang xây dựng I. Sơ nhập Tu là gì ? Mục đích chính của học Phật làRead More →

Tổng hợp những những kiến thức thu nhặt được liên quan đến giáo pháp ( đạo Phật ) ( Đang xây dựng ) Tứ diệu đế ( tứ thánh đế) – 37 phẩm trợ đạo – chung Bát chánh đạo ( 37 phẩm trợ đạo) – Chánh kiến, chánh mạngRead More →