Tổng hợp những vấn đề mà học giả, nghiên cứu hay hiểu nhầm – những thắc mắc liên quan đến đạo Phật

Tổng hợp những vấn đề mà học giả, nghiên cứu hay hiểu nhầm – những thắc mắc liên quan đến đạo Phật ( nó giống như Mi Tiên vấn đáp vậy ) – đang xây dựng

I. Sơ nhập

 1. Tu là gì ?
 2. Mục đích chính của học Phật là gì?
 3. Quy y Tam bảo , Phật – Pháp – Tăng là gì?
 4. Những hiểu nhầm không đúng về đạo Phật ( HT Giới Đức)

II. Pháp Môn

 1. Việt Nam có bao nhiêu pháp môn tu tập ?
 2. 10 pháp môn của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc là gì?
 3. Ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đến Phật giáo ở VN như thế nào?
 4. 3 pháp môn tu tập chính PG VN là gì?
 5. Niệm – định – tuệ là như thế nào?
 6. Song tu, tam tu trong đạo Phật ( Phật giáo Đại thừa)

III. Giới luật

 1. Tại sao Đức Phật chế ra giới luật?
 2. Giới trọng và khinh là như thế nào
 3. 5 giới của cư sĩ tại gia thực chất là như nào ? theo quan điểm của Bắc truyền và Nam truyền
 4. Giới của tỳ kheo , tỳ kheo ni bên Nam và Bắc truyền có gì tương đồng và khác nhau.
 5. Giới cấm thủ là gì
 6. Thế nào là bị cột trói trong giới luật

IV. Đời sống và nghi lễ

 1. Các nghi lễ chính trong PG Bắc truyền
 2. Các nghi lễ trong PG Nam truyền
 3. Cầu nguyện mang lại lợi ích gì , ý nghĩa của nó
 4. Phóng sinh có phước không , thế nào cho đúng?
 5. Coi ngày tháng , đoán điềm hung có phải chủ trương của đạo Phật không?
 6. Quan điểm của PG về đốt vàng mã
 7. Thờ cúng tổ tiên thế nào cho đúng
 8. Trùng tang , trung phục theo quan điểm PG
 9. Quan điểm cao tăng Bắc và Nam truyền về trùng tang , trùng phục
 10. Quan điểm PG về coi bói , tử vi …
 11. Dạy con theo lời dạy của Phật
 12. Thờ Phật thế nào cho đúng , thờ Phật kết hợp với gia tiên có được không?

V. Đạo Phật với các tôn giáo khác

 1. Quan điểm của PG đối với các tôn giáo khác ( ngoại đạo)
 2. Lịch sử ra đời của các tôn giáo
 3. Các tôn giáo có sao chép , học hỏi giáo lý của nhau không?
 4. Đệ tử Phật có được học giáo lý , hoặc theo 1 tốn giáo khác không?
 5. Muốn xuất gia theo PG Nam truyền và Bắc truyền cần yêu cầu gì?
 6. Chuyển từ các hệ phái với nhau , từ Bắc truyền sang Nam Truyền , khất sĩ hoặc ngược lại được tiến hành như nào
 7. Người ngoại đạo có được học giáo pháp và quy y Tam bảo không?
 8. Quan điểm PG ( cao tăng) về việc lấy vợ ( chồng ) ngoại đạo là như nào?
 9. Điểm hạn chế của các tôn giáo là gì?

VI. Kinh sách

 1. Kinh nào do Phật tự thuyết và kinh nào không do Phật thuyết
 2. Kinh điển 2 dòng Bắc Truyền và Nam truyền khác và giống nhau như nào
 3. Kinh điển Phật giáo có hạn chế không ( có kinh nào dành riêng cho 1 đối tượng , cho sa môn , kinh dành riêng cho cư sĩ không?
 4. Không phải đạo Phật đọc kinh sách Phật giáo có tội không?
 5. Kinh Nhật tụng là gì , gồm những bản kinh nào
 6. Kinh Nhật tụng Nam truyền và Bắc truyền khác gì nhau

Hits: 136

Trả lời