Nguồn Giacngo.vn GN – Kinh Mi-lan-đà vấn đạo (Milindapañhā) là tác phẩm ghi lại những cuộc hỏi đáp về Phật pháp giữa vua Mi-lan-đà (Milinda) và Tỳ-kheo Na-tiên (Nāgasena) có niên đại khoảng thế kỷ I (trước Tây lịch). TIN LIÊN QUAN Tình thương là linh dược Đi tìm tựRead More →

Từ giàu hay nghèo , tốt hay xấu , trẻ kon hay người già thì sau khi chết đi con người sẽ chỉ mang theo được : ( không phải là tiền bạc của cải …) + Mang theo phước do những việc thiện ( nghiệp thiện ) đã làmRead More →

Home Lời Phật dạy: Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta Với tuệ giác giải thoát, vạn pháp đều bị chi phối bởi vô thường, là khổ và hoàn toàn vô ngã. Đó là một sự thật khách quan, là cái thấy biết vàRead More →

TỨ THÁNH QUẢ QUA KINH TẠNG PĀLI Thích Trung Định Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của bậc Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúngRead More →

  28/09/2014 11:41:00 TS Huệ DânĐã đọc: 4721          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Batnhatamkinhdiennghia_files/like.htmlCỡ chữ:  Bồ tát Quán Tự tại hay Quan Thế Âm Bồ tát trong khi thực hành quán nghiệm thâm sâu về Trí Tuệ siêu việt, đã soi thấy năm uẩn đều không có bản thể tự tánh của chúng. Vài dòng tham khảo BátRead More →

  14/12/2017 05:39:00 Nguyên GiácĐã đọc: 1358          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Docthemvaiyvebatnhatamkinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Đức Phật trong Kinh DN 1 (Kinh Phạm Võng) nói rằng không dùng lý luận mà dò ra được: “Các sư, có những pháp khác, sâu thẳm, khó thấy, khó hiểu, bình an và tối thắng, VƯỢT QUA CẢNH GIỚI CỦA LÝ LUẬN, viRead More →

  03/08/2014 11:57:00 Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 3640          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Giaithhoatvatuai_files/like.htmlCỡ chữ:  Trong dạng thức kinh nghiệm của chính chúng ta, chúng ta muốn nhìn và quán xét bản chất của các phiền não khi chúng sinh khởi. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta hãy khảo sát vàRead More →

  14/03/2012 23:07:00 Nguyễn Hữu ĐứcĐã đọc: 3988          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Hanhphucchanthuc_files/like.htmlCỡ chữ:  Ta có thể sống một đời tròn đầy ý nghĩa, kể cả khi ta chỉ còn lại 10 phút để sống trên cuộc đời này. Hạnh phúc nếu có, phải là hạnh phúc cho mỗi ngày, chứ không phải là hạnh phúc choRead More →

  26/01/2014 12:21:00 Lama Yeshe, Minh Chánh chuyển ngữĐã đọc: 4849          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Hieubietlaconduongdandengiaithoat_files/like.htmlCỡ chữ:  Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng tôi giáo cuồng tín. Đạo Phật là phương pháp sống mang đầy triết lý. Do vậy, để nghiên cứu đạo Phật, bạn không cần phải tin tưởng vào một điều gì đóRead More →

Hương Vị Giải Thoát   23/12/2015 18:58:00 Thích Viên ThànhĐã đọc: 2342          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Huongvigiaithoat_files/like.htmlCỡ chữ:  Đời là khổ và con người vì “chấp ngã” tự ràng buộc mình, nên Đức Phật mới chỉ ra con đường giải thoát. Nhưng với sự hướng ngoại tìm cầu, chạy theo ngũ dục, thỏa mãn tình chấp, làmRead More →

  11/12/2013 11:59:00 Lama Yeshe, Minh Chánh chuyển ngữĐã đọc: 2785          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Phuongtienvatrituelannentang_files/like.htmlCỡ chữ:  Ngày nay, thiền rất phổ biến ở phương Tây. Một số người thực tập thiền nói về sự giác ngộ ngay lập tức, giống như mì ăn liền. Chúng tôi nghỉ rằng điều đó không thể xảy ra. Chúng tôiRead More →

  22/12/2015 19:25:00 Geshe Rabten Rinpoche, Chuyển ngữ: Tuệ UyểnĐã đọc: 8021          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Tamgiacngo_files/like.htmlCỡ chữ:  Nguyên tác: Bodhicitta. Tác giả: Geshe Rabten Rinpoche. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển Con Đường Tiệm Tiến Đến Giải Thoát  Thừa hay xe không phải là người chuyên chở hay những gì được chuyên chở – nó là sự chuyênRead More →

  20/12/2015 15:44:00 Tác giả: Lama Yese- Chuyển ngữ: Tuệ UyểnĐã đọc: 1197          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Taokhonggianvoitamgiacngo_files/like.htmlCỡ chữ:  Tâm giác ngộ là lẽ thật thiết yếu, phổ quát. Tư tưởng thuần khiết nhất này là nguyện ước và ý chí đưa tất cả chúng sanh đến sự thực chứng năng lực Giác Ngộ vô thượng.  BồRead More →

  22/05/2014 01:18:00 Thích Nữ Tịnh VânĐã đọc: 3310          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Thanhtinh-conduongdocnhat_files/like.htmlCỡ chữ:  Người trí biết gieo trồng căn lành nhiều đời, nhờ vậy họ đoạn trừ các phiền não, chướng ngại làm ngăn trở tâm an lạc. Đó là lý do vì sao đức Phật từng dạy ‘đoạn trừ các lậu hoặc chỉ dànhRead More →

  15/12/2015 19:08:00 Tâm Minh Ngô Tằng Giao phỏng dịchĐã đọc: 1277          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Tiachopbungngo_files/like.htmlCỡ chữ:  Không phải độc nhất chỉ có Thiền mới ngộ. Tất cả chúng ta đều nhiều lúc bừng ngộ chút ít trong những lần trí tuệ bản thân mình bất chợt kinh ngạc nhận ra vị trí của mình trongRead More →

  17/04/2012 20:39:00 Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Chuyển ngữ: Tuệ UyểnĐã đọc: 2721          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Timcausugiacngovitha_files/like.htmlCỡ chữ:  Một thái độ vị tha mạnh mẽ mà trong ấy chúng ta hứa nguyện tìm cầu Quả Phật vì lợi ích của người khác được xây dựng trên sự quyết tâmRead More →

  22/12/2014 11:15:00 Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 2131          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Tinhthangiacngo_files/like.htmlCỡ chữ:  (hay tâm Giác Ngộ hay tâm bồ đề hay bodhicitta) Hôm nay chúng ta sẽ nói về tinh thần giác ngộ và việc giúp đở người khác. Tất cả những truyền thống tôn giáo nhấn mạnh lòng vịRead More →

  17/10/2009 23:21:00 Thích Tuệ SỹĐã đọc: 28619          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Tranhchantraudaithuathientong_files/like.htmlCỡ chữ:  MỤC NGƯU ĐỔ là tranh chăn trâu. Tranh ra đời tự triều đại nào, dưới ngọn bút lông nào, khó mà tra cứu cho đích xác được. Điều chắc chắn là tranh có từ xa xưa lắm, ban đầu chỉ có sáu bức,Read More →

Viễn Ly – Quyết Định Giải Thoát   14/02/2012 19:50:00 Alexander Berzin, Morelia, Mexico, October 10, 2010, Tuệ Uyển chuyển ngữ – 27/1/2010Đã đọc: 4289          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/VienlyQuyetdinhgiaithoat_files/like.htmlCỡ chữ:  Viễn ly là một quyết định tự do khỏi không chỉ một hình thức nào đấy của khổ đau,mà cũng là khỏi nguyên nhân của nó.Read More →

  20/10/2009 10:06:00 Nguyên ThảoĐã đọc: 7472          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Xuatthegianpphan2_files/like.htmlCỡ chữ:  Lời Thưa đầu: Đây là phần cuối của một tập tài liệu mà chúng tôi cố gắng đúc kết lại trong khi đi ‘tìm hiểu’ về Đạo Phật. Tập tài liệu ấy bao gồm phần ‘Nhập Thế Gian’ (Đạo Phật Ngày Nay đã đăngRead More →

  20/10/2009 10:19:00 Nguyên ThảoĐã đọc: 7550          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Xuatthegianphan1_files/like.htmlCỡ chữ:  Theo Đạo Phật, con người là một loài trong sáu cõi luân hồi mà chúng sinh phải trải qua để trả những nghiệp báo của mình vào những kiếp trước. Dù cuộc sống có ít vui nhiều khổ, nhưng con người lại là chúngRead More →

  21/05/2012 00:11:00 HT. Thích Trí QuảngĐã đọc: 5466          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Ynghiabobenkia_files/like.htmlCỡ chữ:  Bờ bên kia dịch từ chữ Hán là đáo bỉ ngạn, tức đến bờ bên kia. Có người dùng từ hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu là bờ, từ này cũng khó hiểu, ít có người hiểu đúng. Bờ bênRead More →