Ngũ uẩn là gì? Thân tứ đại là gì   1.Dẫn Luận Về Uẩn (Khandha) Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (1). Đây là những yếu tố vật chất và tinh thần được kết hợp lại mà có cái gọi là conRead More →

Ứng Dụng Lý Nhân Duyên Để Thấu Triệt Lời Phật Dạy   23/08/2015 20:28:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 3583          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/UngdunglynhanduyendethautrietloiPhatday_files/like.htmlCỡ chữ:  Lý nhân duyên giải thích cho chúng ta biết như hai người cùng tu chung một pháp môn mà người này đạt được kết quả tốt đẹp còn người kiaRead More →

  19/04/2015 12:24:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1799          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Thayromoilienhe_files/like.htmlCỡ chữ:  Khi chúng ta nói, nghe, hay nghĩ về những thuật ngữ như tính không hay chân lý cứu kính, chúng hiện khởi với chúng ta trong một chủ thể và đối tượng riêng biệt – tâm thứcRead More →

Thấu Hiểu Sự Thật Là Cần Thiết   29/03/2015 00:41:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1914          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Thauhieusuthatlacanthiet_files/like.htmlCỡ chữ:  Phần nhiều dự định của chúng ta giống như chờ đợi để bơi lội trong một khe núi khô. Nhiều hành vi của chúng ta giống như công việc quảnRead More →

Nguồn: http://thichxaychua.wordpress.com/2011/11/21/tom-t%E1%BA%AFt-thuy%E1%BA%BFt-duyen-kh%E1%BB%9Fi-ch%E1%BB%89-trong-m%E1%BB%99t-b%E1%BB%A9c-tranh-a-picture-and-a-thousand-words/ Thập Nhị Nhân Duyên(Trích “Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh” của Trần Đình Hoành) Mọi thứ đến và đi do nhân duyên.  Thập nhị nhân duyên liệt kê mười hai nhân duyên để giải thích làm sao mà vô minh gây ra tuổi già, bệnh tật và cái chết, nhữngRead More →

Thập Nhị Nhân Duyên   05/11/2010 11:01:00 Piyadassi Maha Thera – Phạm Kim Khánh dịch (1972)Đã đọc: 6224          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Thapnhinhanduyen_files/like.htmlCỡ chữ:  Ðức Phật khám phá chơn lý vĩnh cửu ấy, giải quyết mọi phức tạp của đời sống, và phá tan nỗi bí ẩn của kiếp nhơn sinh bằng cách thấu hiểu trọn vẹnRead More →

  20/10/2009 10:23:00 Bình AnsonĐã đọc: 16088          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Soluocvelyduyenkhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Tiếng Pàli của lý Duyên khởi hay Duyên sinh là “Paticcasamuppàda”, còn được dịch là “Tùy thuộc Phát sinh”, tiếng Anh là “Dependent Origination”. Thuyết nầy bao gồm 12 thành tố, nên cũng được gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. Trong Tăng Chi Bộ,Read More →

  15/06/2016 18:53:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 1274          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/NhanDuyenHotuong_files/like.htmlCỡ chữ:  Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, không có những học giả và những hành giả của Na Lan Đà, thì sẽ không có Phật Giáo Tây Tạng như chúng ta biết ngày hôm nay. “Mỗi văn bảnRead More →

  22/03/2015 11:50:00 Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Chuyển ngữ Tuệ UyểnĐã đọc: 1517          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/khamphacoinguoncuavande_files/like.htmlCỡ chữ:  Bị hấp dẫn bởi ánh sáng và hơi nóng, con thiêu thân bay vào trong ngọn lửa. Vì sửng sờ bởi âm thinh của cây đàn Tây Ban Cầm, Con nai đứng vô ý thứcRead More →

  10/04/2012 21:49:00 Thích Hạnh BìnhĐã đọc: 6598          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Giaolyduyenkhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Giáo lý Duyên khởi (Cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt) là nguyên tắc chung giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp. Duyên khởi (prat´tya-samutp?da) là giáo lý quan trọng nhấtRead More →

Duyên Khởi và Vô Ngã   03/03/2011 09:36:00 HT. Thích Chơn ThiệnĐã đọc: 9530          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/DuyenKhoivaVonga_files/like.htmlCỡ chữ:  Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng khôngRead More →

  20/10/2009 10:29:00 Khải Thiên và Nguyễn Chung TúĐã đọc: 9199          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Duyenkhoivatinhkhong%20AlbertEnstein_files/like.htmlCỡ chữ:  Triết lý Duyên khởi (Paticcasamuppàda) và tính Không (Sunyàta) là hai điểm giáo lý then chốt của Phật giáo được trình bày xuyên suốt trong các kinh điển, từ Nikaya, Agama cho đến các kinh điển thuộc văn hệ ĐạiRead More →

Đánh Giá Duyên Khởi Và Tính Không   25/04/2015 12:58:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch ViệtĐã đọc: 2289          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Danhgiaduyenkhoivatinhkhong_files/like.htmlCỡ chữ:  Tính không là cực kỳ quan trọng, do vì nếu chúng ta thông hiểu thấu đáo, chúng ta có thể được giải thoát khỏi vòng lưu chuyển của những cảmRead More →

  12/04/2015 13:51:00 Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 2284          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Danhgiadunglyduyenkhoi_files/like.htmlCỡ chữ:  Không có câu hỏi rằng con người và sự vật tồn tại; câu hỏi là thế nào, hay trong phương cách gì, mà chúng tồn tại. Thí dụ khi chúng ta nhận xét về một bông hoaRead More →

  04/04/2015 11:20:00 Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 1615          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Camnhantacdongcuamoilienhehotruong_files/like.htmlCỡ chữ:  Duyên khởi liên hệ đến sự kiện rằng tất cả những hiện tượng vô thường – cho dù vật lý, tinh thần, hay nếu không thì – hình thành sự tồn tai lệ thuộc trên những nhân duyênRead More →

  28/09/2011 09:43:00 Thiền Sư Thích Nhất HạnhĐã đọc: 5802          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/Bonduyenvasaunhan_files/like.htmlCỡ chữ:  Duyên khởi là căn bản của Chánh Kiến. Có Chánh Kiến tức là cái thấy sâu sắc và đứng đắn về Duyên Khởi. Chúng ta đã biết Vô Thường và Vô Ngã cũng chỉ có nghĩa Duyên Khởi. Hôm nay làRead More →

  19/04/2014 00:58:00 SC. Thích Nữ Nhuận BìnhĐã đọc: 8812          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/BanvechuKhongtrongPhatgiaoNguyenthuy_files/like.htmlCỡ chữ:  Chúng ta thấy thời Phật giáo Nguyên thủy đã đề cập đến vấn đề “không” một cách rất thâm thúy, với các tầng bậc ý nghĩa giá trị, phục vụ cho đời sống tu tập của hai bộ đại tăng. TuyRead More →

12 nhân duyên   09/03/2013 23:16:00 Thích Phước SơnĐã đọc: 14093          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/duyenkhoi/12nhanduyen_files/like.htmlCỡ chữ:  Phật học khái yếu Cốt tủy đạo Phật – Chương 1: Đức Phật Cốt tủy đạo Phật – Chương 2: Pháp Cốt tủy đạo Phật – Chương 3: Đạo Phật có phải là tôn giáo ? Cốt tủy đạo PhậtRead More →