Nhân duyên để người này là con hoặc cha, mẹ của người khác – Hòa thượng Pháp Tông

  1. Do luyến ái
  2. Do ân oán ( ân người mẹ , oán người cha hoặc ngược lại )
  3. Nợ nần về tình cảm ,tiền bạc trong luân hồi sinh tử

Hits: 35

Trả lời