I. Giới thiệu chung Tôn giả Nadīkassapa – người anh giữa trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa Brother of Uruvela Kassapa and one of the Tebhātika Jatila (three brothers). He received his name from living on the bank of the Nerañjarā at the head of three hundred ascetics. (Thag.340-44; ThagA.i.434,Read More →

I. Giới thiệu chung Trưởng lão Kimbila ( kimila) – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda Từ https://www.palikanon.com/english/pali_names/ku/kimbila.htm A Sākiyan of Kapilavatthu. He was converted with Bhaddiya and four other Sākyan nobles at Anupiyā, shortly after the Buddha’s visit to Kapilavatthu (Vin.ii.182; DhA.i.112f). TheRead More →

I. Giới thiệu chung Trưởng lão Mahāpuṇṇa hay gọi là Punna , có người em trai là Cūlapuṇṇa Từ https://www.palikanon.com/english/pali_names/pu/punna.htm 1. Punna, Punnaka Thera He was born in the family of a householder of Suppāraka in the Sunāparanta country. When he was grown up, he went with a great caravan of merchandise to Sāvatthi where, havingRead More →

Ở phần II và III của bài viết, Tâm Học cũng không dám chắc có phải vị này không , nhưng chỉ có 2 vị Udayi ( Udayin trong trưởng lão tăng kệ đó là kaluUdayi – sinh cùng ngày với Phật) và Udayin ) I. Giới thiệu khái quátRead More →

I.Giới thiệu khái quát Trưởng lão được Phật khen ngợi trong kinh Tăng chi bộ chương I – Một pháp .. 2. Trong các vị đệ tử… xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla. II. kệ ngôn trưởng lão tăng kệ -Tiểu bộ kinh Nikaya (CCLI) Ratthapàla (Thera.Read More →

I. Giới thiệu Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka, con của nữ Bà-la-môn Rùpusàri và em trai của Sàriputta. Ngài theo gương anh, xuất gia, và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng đuợc quả A-la-hán. Phấn khởi với quảRead More →

I. Giới thiệu Ngài được sanh trong thời đức Phật hiện tại, ngài là một trong bốn người bạn của Yasa (Da-xá). Khi họ nghe Yasa xuất gia, tất cả đều xuất gia và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài sống ở rừng Anjana tại Sàkela, và hưởng lạc giải thoát.Read More →

NSGN – Tượng Đức Phật thiền định trên đài tọa là những cuộn tròn của thân rắn Mucilinda (còn gọi Muchalinda/Mucalinda; âm Hán Việt: Mục Chân Lân Đà) và được Mucalinda vươn những chiếc đầu phủ che từ phía sau lưng trước kia vốn không có trong tập thành mỹRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 32 Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma Bài kinh Suciloma nằm trong phần Sutta Nipāta và Sagāthā- vagga của bộ Saṁyutta Nikāya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ được tái tạo theo Chú giải. Một hôm, Đức Phật xuất thiềnRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 26 Ba chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Phật Chuyến viếng thăm đảo Sihala lần thứ nhất Một bài mô tả về ba chuyến viếng thăm đến đảo Sihala (Sri- Lanka) của Đức Phật, dưới dạng tóm tắt, trích ra từ bộRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 31 TỲ KHƯU SUDINNA, CON TRAI CỦA THƯƠNG NHÂN KALANDA Lúc bấy giờ, tại ngôi làng Kalanda gần thành phố Vesāli, có người con trai của thương nhân Kalanda tên là Sudinna. Cùng với nhiều bạn bè, Sudinna con trai của thương nhân KalandaRead More →

Home Trích từ Chương 26 Đại Phật Sử Vị thiện nam Bà la môn Pañcagga Sau khi trải qua mùa an cư thứ tám và giải thoát cho những chúng sanh xứng đáng được giải thoát, bằng sự thuyết giảng bài kinh Bodhi Raja Kumār Sutta và những bài kinhRead More →

Home Trích trong chương 35 Đại Phật Sử Câu chuyện về Bà-la-môn Pokkharasāti (Để biết đầy đủ chuyện về vị Bà-la-môn Pokkharasāti, độc giả nên tham khảo phẩm Sīlakkhandha của Trường bộ kinh – Dīgha Nikāya. Ở đây câu chuyện được kể lại một cách tóm gọn.) Một dịp nọ,Read More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Cūlasubhaddā và cha chồng Ugga Câu chuyện về Cūlasubhaddā Trong khi Đức Phật đang ngụ tại Jetavana trong kinh thành xinh đẹp Sāvatthi. Ngài thuyết thời pháp bắt đầu bằng “Dūresanto pakāsenti” liên quan đến người con gái Cūlasubhaddā của trưởng giảRead More →

Home Câu chuyện về Trưởng giả Ānanda Sau khi ban phát nước bất tử đến chúng sanh bao gồm gia đình thợ  săn  Kukkuṭamitta  khi  đang  ngự  tại  tịnh  xá  Veḷuvana,  Rājagaha. Từ đó Đức Phật đi đến Sāvatthi và ngụ tại Jetavana. Trong khi đang ngụ tại đó, NgàiRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 34 Sau  khi  đi  đến  thành  phố  Āḷavī  và  những  nơi  khác  phân  phát nước mát bất tử đến nhân loại và chư thiên như đã được trình bày, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ mười chín cũng tại tịnh xáRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Câu chuyện về Trưởng lão Candābha Khi đang ngụ ở Jetavana, kinh thành Sāvatthi, Đức Phật thuyết giảng kệ ngôn bắt đầu bằng “Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ”, v.v… liên quan đến Trưởng lão Candābha. Câu chuyện chi tiết như sau: Những thiện nghiệpRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Câu chuyện về hai người bạn Garahadinna và Sirigutta Tại Sāvatthi, có hai người bạn là gia chủ Sirigutta và Garahadinna. Sirigutta là đệ tử của Đức Phật, trong khi đó Garahadinna là tín đồ của các ngoại đạo sư. Các ngoạiRead More →

Home Hai vị quan Juṇha và Kāla Vua Pasenadī Kosala có hai vị quan là Juṇha và Kāla. Một trong hai vị quan ấy, vị quan Kāla suy nghĩ rằng: “Ồ! Quả thật một sự mất mát đã xảy đến cung điện của đức vua. Những của báu lên đếnRead More →

Home Trích trong chương 28 – Đại Phật Sử CHA MẸ BÀ-LA-MÔN CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KIẾP QUÁ KHỨ Câu chuyện về vợ chồng Bà-la-môn xứ Sāketa Vào một thuở nọ, sau khi trải qua mùa mưa tại Sāvatthi, Đức Phật lên đường du hành. Khi xét đến những cơRead More →