Bardo – Kệ cầu nguyện Thân Trung ấm Nguồn : Source link  (Kệ Cầu nguyện Thân Trung ấm dưới đây do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor soạn) Các bài cùng chủ đề đã đăng: http://drukpavietnam.org/bardo-hieu-ve-sinh-tu-co-hoi-giai-thoat-ngan-vang http://drukpavietnam.org/bardo-tam-phat-va-ba-trang-thai-bardo-tuong-ung http://drukpavietnam.org/bardo-vong-linh-trai-nghiem-dieu-gi-trong-bardo-tai-sinh http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p1 http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p2 http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p3 Bấm vào đây để tải file PDFRead More →

Mục đích chính của Đạo Phật là để giúp mỗi người có thể trưởng dưỡng, khai mở được tất cả phẩm chất tốt đẹp như lòng từ bi, bác ái, tình yêu thương, trí tuệ giác ngộ ngay trong tâm mình. Chỉ khi chúng ta trưởng dưỡng được những phẩmRead More →

Hai thực hành phát nguyện Trong Đại Thừa có hai thực hành phát nguyện: tuyệt đối và tương đối. Thực hành phát nguyện này có hai loại – Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh. Đối với những hành giả sơ cơ, thực hành phát Bồ đề tâmRead More →