Dấu hiệu thành tựu Pháp thực hành Bản tôn Quan Âm


 

 

Trong khi thực hành không chỉ cảm nhận những tia sáng phóng ra, hay những âm thanh ồn ào giống như trên truyền hình mà chúng ta cần cảm nhận được những âm thanh của tình yêu thương vô điều kiện tỏa chiếu tràn đầy trong thân của chính mình, của chúng sinh. Chúng ta phải cảm nhận được sự rung động đầy hỷ lạc, ấm áp của tình yêu thương đó lan tỏa từng tế bào, đánh thức từng tế bào của chúng ta và đến lượt mình, thân chúng ta tràn ngập trong sự rung động hỷ lạc ấy. Khi cảm nhận được như vậy thì tất cả những chướng ngại, phiền não, nghiệp xấu trong ta sẽ được tịnh hóa. Kế đến, chúng ta phải cảm nhận thân mình và tất cả chúng sinh tràn đầy ấm áp hỷ lạc và sự rung động của chân ngôn, điều này là tiên quyết. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ trì tụng chân ngôn với sự vô cảm, chỉ đọc cho qua, tay lần tràng liên tục, miệng đọc cho đủ số tràng thì dù có thành tựu được 10 hoặc 108 Bảo tháp nhưng công đức cũng hạn hẹp.

 

Như đã nói ở trên, điều quan trọng nhất là chúng ta phải trải nghiệm giây phút hiện tại, giây phút mà những hạt tràng lần qua ngón tay của chúng ta, giây phút mà chúng ta đánh thức được tình yêu thương trí tuệ trong mỗi âm thanh chân ngôn mình phát ra, cả thân tâm của chúng ta phải rung động, đó là điều quan trọng nhất, là dấu hiệu của sự thành tựu.

 

 

Sau khi đã cảm nhận được âm thanh rung động ở nơi thân, cảm nhận được lúc này thân mình và tất cả thân của chúng sinh bắt đầu tỏa chiếu tình yêu thương và lòng từ bi vô điều kiện, khi đó, thân chúng ta thanh tịnh trong suốt, phi vật chất. Tại sao vậy? Bởi vì không còn chấp trước bản ngã, chỉ còn tự tính Phật cho nên thân trong suốt. Sự ấm áp hỷ lạc của tình yêu thương, sự rung động của chân ngôn không chỉ tỏa rạng nơi thân mà còn tràn ngập lan tỏa xung quanh, tràn đến tận cùng mười phương pháp giới.

 

Kế đến, chúng ta phải quán tưởng cộng hưởng âm thanh, tức là không chỉ âm thanh chân ngôn mà chúng ta trì tụng một mình. Lúc này đây, xung quanh chúng ta là tất cả mười phương chúng sinh, là tất cả đạo hữu Kim cương, những âm thanh trì tụng phát ra cộng hưởng với những năng lực từ bi, năng lực trì tụng, sự ấm áp hỷ lạc, tình yêu thương vô điều kiện và năng lực chân ngôn cộng hưởng. Giống như căn phòng này, nếu chúng ta chỉ bật một ngọn đèn thì ánh sáng rất yếu ớt và không đủ để cho chúng ta nhìn rõ mặt. Nhưng nếu chúng ta bật một lúc tất cả hệ thống ánh sáng hay mở hết các cửa sổ thì ánh sáng sẽ chan hòa. Việc cộng hưởng âm thanh trì tụng chân ngôn của chúng ta cũng như vậy, sẽ tạo ra năng lực gấp bội và công đức tăng trưởng vô hạn không thể nghĩ bàn.

 

 

Sau khi đã cộng hưởng được năng lực của âm thanh thì cuối cùng một lần nữa chúng ta hãy cảm nhận trải nghiệm một cách tinh tế tình yêu thương vô lượng, lòng từ bi vô điều kiện và trí tuệ toàn tri nơi mình trải rộng vô biên. Đó là thân ánh sáng tỏa rạng, tâm chúng ta an trụ trong hạnh phúc, hỷ lạc vô bờ. Đó là tình yêu thương vô điều kiện không thiên vị. Sức mạnh của chân ngôn là sự rung động ấm áp từng tế bào nơi thân tâm. Rồi chúng ta cũng hiểu rằng tâm mình là chủ thể, thân là khách thể và những âm thanh mà chúng ta trì tụng chân ngôn chỉ có một, nhất như, tam luân không tịch.

 

 

Thực hành được như vậy, nghĩa là chúng ta trì tụng trọn vẹn được ý nghĩa Đức Quan Âm. Đây là phần giản lược tinh túy nhất của phần trì tụng chân ngôn trong Mật thừa.

Nguồn : Source link

Hits: 25

Trả lời