Điều gì quan trọng khi thực hành lễ lạy


Bạn thực hành lễ lạy đồng thời với việc quán tưởng đầy đủ và sống động Cây Quy y Phúc Điền Truyền thừa Thượng sư và trì tụng bài phát nguyện quy y như đã  giới thiệu.

Để bắt đầu thực hành lễ lạy, bạn tập trung vào cây Phúc điền Quy y, phát khởi niềm tintâm nguyện tha thiết mong muốn quy y. Hãy tin tưởng chắc chắn rằng thực hành quy y có thể che chở, giải thoát bạn và tất cả chúng sinh khỏi mọi đau khổ phiền não của luân hồi sinh tử.

 

 

Hãy ý thức rõ rệt về những điều này khi bắt đầu trì tụng bài kệ quy y và cảm nhận âm thanh trì tụng của tâm chí thành vang lên làm rung động toàn bộ không gian. Bạn quán tưởng luồng ánh sáng mạnh mẽ phóng ra từ cây Quy y. Đó là ánh sáng phát khởi từ tâm chí thành của bạn và vô lượng chúng sinh hướng về Cây Phúc điền, nơi an trú của chư Phật, Bồ tát và Thượng sư Giác ngộ. Trải nghiệm này sẽ khiến tâm bạn trở nên khoáng đạt, rộng mở.

 

 

Tiếp đó bạn bắt đầu lễ lạy. Hãy tin rằng việc thực hành của bạn lập tức gây cảm hứng khiến tất cả chúng sinh bắt đầu thực hành tương tự. Quán tưởng họ cũng cùng trì tụng bài kệ quy y, thiền định và lễ lạy. Sự rung động hay tâm chí thành lúc này tràn ngập khắp thân tâm bạn, lan tỏa đến từng chúng sinh và ngập tràn toàn thể pháp giới vũ trụ. 

Nguồn : Source link

Hits: 34

Trả lời