Pháp tu tịnh trừ chướng ngại cần thiết khi nào?


Việc tịnh trừ chướng ngại phụ thuộc vào từng nghi quỹ, không phải nghi quỹ nào cũng có phần đó, chẳng hạn nghi quỹ Tara phổ thông không có phần kết giới. Tương tự như vậy, có một số pháp tu không cần tới việc tịnh trừ chướng ngại, chẳng hạn như khi thực hành pháp tu Ngondro. Trừ trường hợp bạn không muốn ra ngoài ranh giới nhập thất và không muốn những người khác vào ranh giới này, khi đó bạn sẽ cần phải có sự hộ trì, tịnh trừ các năng lực tiêu cực, chướng ngại và tạo ra một vòng Hộ luân Kim cương. Nếu không phải trong trường hợp như vậy, thì đối với pháp tu hàng ngày bạn không cần phải tịnh trừ chướng ngại.

 


 

Chẳng hạn bạn cố xua đuổi mọi thế lực ám chướng ra khỏi ngôi nhà của bạn, nhưng sau khi thực hành pháp bạn lại ra khỏi nhà để đi lên phố, có nghĩa là bạn lại sẽ đi tới nơi có những năng lực tiêu cực mà mình từng xua đuổi. Việc kết giới trong trường hợp đó có thể không có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, khi bạn phát nguyện nhập thất nghiêm mật tại một nơi nào đó, những pháp tu này có thể giúp hộ trì bạn để những chướng ngại không thể nào xâm nhập, để mọi năng lượng tích cực và ân phúc gia trì không bị phát tán giúp thành tựu pháp tu tập. Đó là lý do chúng ta cần tới pháp thực hành tịnh trừ chướng ngại.

Trong một số nghi quỹ vẫn cần pháp thực hành này. Chẳng hạn một số pháp tu Mật thừa cao cấp như cúng dàng Mahakala chắc chắn sẽ có phần thực hành này. Như vậy, khi bạn xua đi những thế lực ám chướng, chẳng hạn như trong khi tu Ngondro, thì bạn chỉ cần thực hành pháp tu tịnh trừ chướng ngại khi chuẩn bị nhập thất. Thế nhưng thông thường trong pháp tu Mahakala bạn không thực hành một pháp riêng mà chỉ quán tưởng, thậm chí còn không có cả Torma.

Hoặc khi xây nhà mới, bạn hãy thực hành khiển trừ chướng ngại và kết vòng hộ luân cùng lúc với việc thực hành pháp cúng dàng hỏa tịnh. Tương tự giống như khi bạn cần kiến lập Mandala tại một địa điểm nào đó thì bạn cũng cần pháp tu này. Như vậy trong một số hoàn cảnh, chẳng hạn như khi bạn chuẩn bị nhập thất ở một nơi hoàn toàn mới, khi đó sẽ có một vài pháp thực hành cần phải được thực hiện.

(Trích ấn phẩm Bản tôn – Chân ngôn -Trí tuệ , Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành)

Nguồn : Source link

Hits: 62

Trả lời