Tổng hợp sách Vi Diệu Pháp từ Tâm Học

Chú ý : Những link dưới đây sẽ không died khi trang tamhoc.org vẫn truy cập được , nếu bạn không thể tải về vui lòng chờ 1 thời gian ngắn khoảng vài tiếng quay lại , hoặc liên hệ qua hòm thư điện tử.

Tham khảo thêm

Bài viết đang được cập nhật , bao gồm các bộ sách gốc từ tác giả khác up lên , sách remake cho đẹp từ Tâm học ,sạch gộp All in one từ Tamhoc , các bài giảng vi diệu pháp , sách do Tâm học soạn..

1.Sách gốc Vi diệu pháp

 • Bộ Pháp Tụ
  – Dhammasangani (Classification of Dhamma). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.

Link PDF bộ Pháp tụ

 • Bộ Phân Tích (Phân Biệt)
  – Vibhanga (Divisions). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 

Link PDF bộ Phân tích

 • Bộ Chất Ngữ (Giới Thuyết)
  – Dhatukatha (Discourse on Elements).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 

Link PDF bộ chất ngữ và nhân chế định

 • Bộ Nhân Chế Định (Nhân Thi Thuyết)
  – Puggala Pannatti (The Book on Individuals).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 

Link PDF bộ chất ngữ và nhân chế định

 • Bộ Ngữ Tông (Biện Giải)
  – Kathavatthu (Points of Controversy). Tâm An & Minh Tuệ dịch (*).  

Link PDF bộ ngữ tông

 • Bộ Song Đối (Song Luận)
  – Yamaka (The Book of Pairs).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 

Link Pdf Bộ song đối

 • Bộ Vị Trí (Phát Thú)
  – Patthana (The Book of Causal Relations).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch.

Bộ vị trí 1-2

Bộ vị trí 3-4

Bộ vị trí 5-6

https://images.mtviet.com/sachvidieuphap/Bo-Vi-Tri-12.pdf

2.Sách giảng giải nhiều tác giả

+Vi Diệu pháp toát yếu – Tường Nhân Sư biên soạn

Vi Diệu Pháp Toát Yếu Tập I – Citta–Tâm – – Tường Nhân Sư biên soạn

Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Tập II – Cetasika–Tâm Sở – – Tường Nhân Sư biên soạn

Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Tập III – Rūpa–Sắc – Nibbāna–Niết bàn – – Tường Nhân Sư biên soạn

Vi Diệu Pháp Toát Yếu IV – PAKIṆṆAKA – Tạp phần

Vi Diệu Pháp Toát Yếu V – VĪTHI – Lộ Trình – – b.soạn Sư Tường Nhân

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp – Biên soạn: Tường Nhân Sư

+Vô Tỷ Pháp Tập Yếu – bs HT Tịnh Sự – bổ sung, hiệu đính: sư Siêu Thiện, thầy Ngộ Đạo

Vi Diệu pháp tập yếu – bs HT Tịnh Sự – bổ sung, hiệu đính: sư Siêu Thiện, thầy Ngộ Đạo

+Bản Giải Siêu Lý  – Hòa Thượng Tịnh Sự dịch

Bản Giải Siêu Lý Trung Học – – Hòa Thượng Tịnh Sự dịch

Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học – – Hòa Thượng Tịnh Sự dịch

Bản Giải Siêu Lý Cao Học – – Hòa Thượng Tịnh Sự dịch

+ Vi Diệu Pháp Toát Yếu – Nārada Mahā Thera – Phạm Kim Khánh dịch

+ Minh giải nhập tức xuất tức niệm – Ngài Ledi Sayadaw – Tỳ Khưu Siêu Thành

+ Các bài tập về CITTA – Tường Nhân Sư biên soạn –

+ Vi Diệu Pháp Nhựt dụng – HÒA THƯỢNG U JANAKA

Link tải PDF

+ Vi Diệu Pháp hiện thực cuộc sống – Tỳ khưu Hộ Pháp

Link tải PDF

+ Vi Diệu Pháp Giảng giải – Tỳ kheo Giác Chánh

Link tải pdf

3.Các sách tiếng Anh ( nước ngoài)

4.Sách Remake Tâm học .org

Bộ Pháp tụ

Bộ Phân tích

Bộ Nguyên chất ngữ và nhân chế định

Bộ ngữ tông

Bộ Song đối

Bộ Vị trí 1-2

Bộ Vị trí 3-4

Bộ Vị trí 5-6

Sách full 7 in 1

5.Sách gộp N in one by Tâm học

6.Các bài giảng vidieu pháp sưu tầm

7. Tài liệu từ Budsas

Hits: 223