Sách PDF Vi diệu pháp giảng giải – Tỳ kheo Giác Chánh

https://tamhoc.org/wp-content/uploads/2022/06/Vidieuphapgianggiai.tykheogiacchanh.tamhoc.org_.pdf

https://tamhoc.org/wp-content/uploads/2022/06/Vidieuphapgianggiai.tykheogiacchanh.tamhoc.org_-1.pdf

Do tìm trên mạng không thấy file pdf của sách , mà chỉ thấy dạng văn bản text html ( nguồn chính chắc từ budsas.org )

Sách được khởi tạo bởi tamhoc.org 19-6-2022 , thêm bookmark và phần mục lục… Nội dung bài viết từ cuốn sách Vi diệu pháp giảng giải – Tỳ kheo Giác Chánh

https://theravada.vn/category/cac-tac-gia/ty-khuu-giac-chanh/vi-dieu-phap-giang-giai/

Hits: 195