Link tải remake pdf từ tamhoc.org Từ thư viện hoa sen NƠI ẤY CŨNG LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂYNguyên tác: Wherever You Go, There You Are.Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn duy Nhiên.“Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày”Nhà Xuất Bản Sinh Thức Mục Lục Đôi Lời Giới Thiệu Về Tác GiảLời MởPhần Một:Read More →

NƠI ẤY LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are. Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên. “Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày” PHẦN HAI  TRÁI TIM CỦA SỰ TU TẬP  1.- THIỀN TỌA  Tư thế ngồi có gì đặc biệt không? Không, nếu ta nói về tư thếRead More →

Lấy từ hoavouu.com   NƠI ẤY LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY  Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are. Tác giả: Jon Kabat-Zinn – Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên. “Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày” LỜI MỞ    Bạn có biết không? Nói cho cùng thì bất cứ một nơi nào bạnRead More →

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH THIỀN CHỈ Sakyong Mipham Rinpoche | Nguyễn Văn Nghệ dịch Trong Thiền Chỉ, chúng  ta đang  cố gắng  đạt đến  trạng  thái tâm  tĩnh lặng. Điều chúng  ta bắt đầu khám phá ra là sự tĩnh lặng, hay sự hài hòa này, là một trạng thái tự nhiên của tâm. Khi thực hành Thiền Chỉ, chúng ta đang phát triển và tăng cường trạngRead More →

    Thiền quán là thiền tiến trình. Thiền quán là nhìn sâu để thấy rõ bản chất sự việc.  Photo: internet   Phương pháp Thiền quán là gì? Cùng với thiền chỉ, thiền quán được xem là một trong hai phương pháp thiền được coi là phương tiện tuyệtRead More →

Tại sao phải tu Thiền? GN – Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời gian và nghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê. Nó đòi hỏi nhiều cá tính mà chúng ta thường xem là khó chịu và tránh né chúng bấtRead More →

Qua nhiều năm phát triển và thay đổi ngồi thiền dần trở thành một thói quen gắn liền với cuộc sống. Có nhiều trường phái vẫn tồn tại hay lãng quên, có cái thay đổi có cái cải tiến nhưng tựu chung chúng đều đem lại nhiều lợi ích trongRead More →

Cẩm Nang Tuệ Quán  Nguyên tác Thái Ngữ: Achahn Naeb Bản dịch tiếng Việt: Tỳ khưu Giác Nguyên  Thuật ngữ Vipassanā (Tuệ Quán) phải được hiểu là tên gọi của thứ trí tuệ thấy rõ Tam Tướng trong Danh Sắc. Sự đào dưỡng trí tuệ này chính là công phu quan trọng nhất trongRead More →

Home 30 câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh giúp bạn sống hạnh phúc hơn Nhắc đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, phần đông Phật tử trong và ngoài nước đều hướng đến với một niềm tôn tính đặc biệt. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dành thời gian cảRead More →

  THÂN HÀNH NIỆM ( từ thuvienhoasen.org) Thân hành niệm là một pháp tu được Phật tán dương không tiếc lời, trong nhiều kinh thuộc cả hai hệ thống A hàm và Bát nhã. Lấy ví dụ trong Tăng chi 1, trang 43, Ngài dạy: “Này các tỷ kheo, có một pháp môn này, được tu tập, được làm cho sung mãn,Read More →

MƯỜI BIẾN XỨ VÀ MƯỜI PHÁP VÔ HỌCTHEO QUAN ĐIỂM HỮU BỘ TRONG TẬP DỊ MÔN LUẬNThích Phước Nguyên dịch và chú PHẨM MƯỜI PHÁP[1](Trích từ bản dịch Việt, A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận,đã xuất bản, 1/2019, phát hành tại Sách Hà Nội) A. DUYÊN KHỞI (60) Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử lại nói với đại chúng:Read More →

Home Không phải tất cả 66 câu “thiền ngữ” này đều mô tả sâu sắc tư tưởng Phật giáo. Đây là điều các Phật tử cần lưu tâm, khi sử dụng tài liệu trên internet vốn khó kiểm chứng tính nguyên thủy về văn bản học Phật giáo, để khỏiRead More →