SÁM HỐI Toàn Không 1 )- Sám hối là gì?  Sám chữ Phạn là Samma, Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. 2 )- Tại sao phải sám hối?  Chúng ta tạo tội rất nhiều trong đời sống, chúng ta cứ tiếp nối hếtRead More →

Phần I – Bài 2Năm uẩn(Ngũ uẩn)Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu trí huệ. Vô minh thường được coi là nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng sinh. Đức Phật dạy: «Này các Tỳ kheo, tất cả những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và tai nạn đều do ngu si mà sinh khởi. Tất cảRead More →