Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

Tâm học yếu lược

Nội dung đang xây dựng

+ Phật pháp căn bản

+ Các khái niệm định nghĩa , thuật ngữ Phật học thông dụng

+ Đức Phật Thích Ca ( Bao gồm lịch sử, thân thế , các vị thánh đệ tử)

Phần giáo pháp

+ Tứ diệu đế ( 4 chân lý )

+ Tóm tắt lời Phật dạy trong Nikaya

+ Kho tàng pháp học

+ Thanh tịnh đạo

+ Vi diệu pháp

 

Tam thừa Phật giáo

+ Phật giáo nguyên thủy theravada

+ Phật giáo Đại thừa

+ Kim cương thừa

 

 

Hits: 294

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT