Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

Sở dĩ Tâm học phân loại như vậy là vì khá nhiều vị tổ Phật giáo Đại Thừa không được chấp nhận ở Phật giáo nguyên thủy tính theo số nhiều… VD :như 33 vị tổ thiền tông chẳng hạn ( chỉ có ở Đại thừa, chứ không có ở PG nguyên thủy hay Kim Cương Thừa)  .. Tuy nhiên là Phật tử hay người cầu đạo thì không nên phân biệt , ai nói đúng chân lý chánh pháp thì ta nghe theo. Ai thanh tịnh ,giới luật và trí tuệ thì ta tôn kính.

Phật giáo Đại Thừa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Phật giáo nguyên thủy

Kim Cương Thừa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hits: 87

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT