Home Chuyện về Bandhula trong chuỗi chuyện liên quan đến Tỳ Lưu Ly đoạt ngôi . Bandhula lập rất nhiều chiến công , do 1 số ác báo ông bị vua Pasenadi xử oan. Vua Pasenadi sau hồi hận và để chuộc lỗi đã cho người cháu viên đại thầnRead More →

I. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Bhaddā Kaccānā Elder Nun Bhaddā Kaccānā’s Storyat Wat Pho, Bangkok This is the story of the nun Bhaddā Kaccānā, also known as Rāhulamātā, Bimbā, Yasodharā, Gopī and other names, who had previously been Siddhattha’s wife. TheRead More →

Home II. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Sigālakamātā Elder Nun Sigālakamātā’s Story  at Wat Pho, Bangkok  The last of these stories concerns Sigālakamātā, who heard the Buddha Padumuttara  praise the virtue of having faith in the Buddha, Dhamma and Saṅgha, saw him appoint a nunRead More →

Home I. Thông tin chung Bà là con gái của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma ha Ba Xà Ba Đề ( dì của Phật) . Là em gái của Nan Đà II. Thông tin tiếng Anh từ ancient-buddhist-texts.net https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/06-Nanda.htm Introduction to the Story about the Elder Nun NandāRead More →

Home Nội dung được Tâm Học tham khảo link bên dưới , tuy nhiên do bài viết nói về tỳ kheo ni BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) – mà tích của bà lại liên quan đến ngài Đại Ca Diếp. Bạn có thể tìm thấy trong các phim hoạt hình thờiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Mẹ Của Trưởng Lão Ca Diếp Đồng Tử “Attā hi attano nātho,Ko hi nātho paro siyā;Attanā hi sudantena,Nāthaṃ labhati dullabhaṃ”. “Tự mình y chỉ mình,Nào có y chỉ khác,Nhờ khéo điều phục mình,Được y chỉ khó được”. KệRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Tỳ Kheo Ni Sắc Nan Đà “Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ,Maṃsalohitalepanaṃ;Yattha jarā ca maccu ca,Māno makkho ca ohito”. “Thành này làm bằng xương.Quét tô bằng thịt máu,Ở đây già và chết,Mạn, lừa đảo chất chứa”. Kệ Pháp Cú này, Đức BổnRead More →

Home I. Tỳ-khưu-ni Prakirti  ( Ma-đăng-già) II.Tỳ-khưu-ni Prakirti  (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda) – Con gái Đức Phật Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Minh Đức Triều Tâm ẢnhNhà XuấtRead More →

Home I. Giới thiệu tóm tắt MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư – Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơvà biên soạn phần Phụ Lục – Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh KiênChùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005 PHỤ LỤC(Do cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn thêm) Ni sư DA DU ĐÀ LA (Yasodhara) (Người vợ hiền đức và can đảm, đãRead More →

Home I. Giới thiệu chung II. Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước) và Chuyện Tỳ khưu Dasaka – Con Gái Đức Phật Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Minh Đức Triều Tâm ẢnhNhà Xuất Bản Văn Học Tái bản 2014 Đệ tử Chánh Trí diễn đọcRead More →