Home II. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Sigālakamātā Elder Nun Sigālakamātā’s Story  at Wat Pho, Bangkok  The last of these stories concerns Sigālakamātā, who heard the Buddha Padumuttara  praise the virtue of having faith in the Buddha, Dhamma and Saṅgha, saw him appoint a nunRead More →

Home I. Giới thiệu Là vị ni trưởng được Phật khen ngợi trong kinh tăng chi chương I . 9. Trong các vị nữ đệ tử… có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.   II. Từ trưởng lão ni kệ – Tiểu bộ kinh (XLVI) Bhadda KundalakessRead More →

Home I. Thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Soṇā Elder Nun Soṇā’s Storyat Wat Pho, Bangkok This is one of the most touching stories of the collection. Soṇā, also known as Many-Children Soṇā, after raising ten children, seeing them all married off, and distributingRead More →

Home I. Thông tin chung Bà là con gái của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma ha Ba Xà Ba Đề ( dì của Phật) . Là em gái của Nan Đà II. Thông tin tiếng Anh từ ancient-buddhist-texts.net https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/06-Nanda.htm Introduction to the Story about the Elder Nun NandāRead More →

Home Nội dung được Tâm Học tham khảo link bên dưới , tuy nhiên do bài viết nói về tỳ kheo ni BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) – mà tích của bà lại liên quan đến ngài Đại Ca Diếp. Bạn có thể tìm thấy trong các phim hoạt hình thờiRead More →

Home I. Giới thiệu chung Cuộc đời tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc – Nữ đệ tử Thần thông đệ nhất Đức Phật II. Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen) Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệtRead More →

Home I. Giới thiệu chung Được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở kinh thành Vương Xá, được học hành chu đáo nhưng phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp trường. NàngRead More →

Home I. Giới thiệu tóm tắt MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư – Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơvà biên soạn phần Phụ Lục – Hiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh KiênChùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005 PHỤ LỤC(Do cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn thêm) Ni sư DA DU ĐÀ LA (Yasodhara) (Người vợ hiền đức và can đảm, đãRead More →

Home I. Giới thiệu chung ( lấy từ wiki tiếng Anh translate) Kisa Gotami là vợ của một người giàu có ở Savatthi . Câu chuyện của cô là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong Phật giáo . Sau khi mất đi đứa con duy nhất của mình, Kisa Gotami trở nên tuyệt vọngRead More →