Sự giống nhau và khác nhau giữa tôn giáo với tín ngưỡng, giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan và mối quan hệ  – Đối với người có đạo, sinh hoạt tôn giáo là công việc hàng ngày của họ. Họ có thể đọc kinh, cầu nguyện trước bànRead More →

Ngũ uẩn là gì? Thân tứ đại là gì   Từ Phatgiao.org.vn https://phatgiao.org.vn/than-tu-dai-la-gi-d33685.html Thân tứ đại là gì Danh từ Phật giáo hay dùng cụm từ “thân tứ đại” để chỉ cho cái nhục thân bằng xương thịt này của chúng ta. Tứ đại là bốn yếu tố đất, nước,Read More →

  1/ – Biên kiến  là một trong năm ác kiến, gồm có: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, giới cấm thủ kiến, Kiến thủ kiến . Theo như đạo hữu hỏi trong thư, chúng tôi xin trích đoạn “Những Mộng Đàm về Phật Giáo Thiền Tông” của Quốc sư Mộng Sơn do Huỳnh Kim Quang dịch, (Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới ấn hành) nhằm nói rõ biên kiến như sau:Read More →

SỞ TRI CHƯỚNG VÀ PHIỀN NÃO CHƯỚNG SỞ TRI CHƯỚNG VÀ PHIỀN NÃO CHƯỚNG 1. Nghiệp chướng, con người ai cũng có. Vừa “khởi Tâm động Niệm” làđã tạo nghiệp và sanh chướng ngại. Chướng là gì? Là ngăn trở Bổn tánh của chúng ta. Trong bổn tánh chân thật của chúngRead More →

Khái niệm được sử dụng nhiều ở kinh điển Đại thừa https://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-tu-trong-an-4089/ Ân nghĩa là một truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào, đất nước nào cũng đều lấy ân nghĩa làm trọng yếu. Cho nên tục ngữ cóRead More →