Bồ Tát hạnh   24/04/2012 21:25:00 Thích Trí Siêu dịchĐã đọc: 22829          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Botathanh_files/like.htmlCỡ chữ:  Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)Santideva (Bình Thiên) Thích TríRead More →

  30/07/2015 19:28:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1648          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Botatvaodoivoinhieuhinhthuckhacnhau_files/like.htmlCỡ chữ:  Bồ-tát Quán Thế Âm luôn hiện thân trong mọi trường hợp để tùy duyên giúp đỡ, cứu khổ cho người. Đã làm người trong trời đất, ai không một lần lầm lỗi, vấp ngã, khổ đau, chúng ta đừng nên mặcRead More →

  04/05/2015 13:48:00 Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1612          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Canbangioibotatcuaphatgiaotaytang_files/like.htmlCỡ chữ:  Đạo sư Atisha của Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 10 đã tiếp nhận phiên bản đặc thù này của thệ nguyện hay giới Bồ tát từ vị thầy ở Sumatra Indonesia là Dharmakirti (Dharmapala) của vùng Suvarnadvipa, mà sau nàyRead More →

  25/03/2015 11:41:00 Tuệ Thiền Lê Bá BônĐã đọc: 1999          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Danthan_files/like.htmlCỡ chữ:  Khát vọng giác ngộ của các nhà Đại thừa trước hết là vì thế giới. Chính bởi họ mong cầu sự giác ngộ và giải thoát của cả thế giới nên trước hết họ nỗ lực tự giác ngộ, tự giảiRead More →

  27/04/2011 05:37:00 Alexander Berzin, Tuệ Uyển chuyển ngữ ngày 15/2/2011Đã đọc: 1812          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Dituvienlydentubi_files/like.htmlCỡ chữ:  Niềm tin trong một sự thật: Rồi thì, những gì phối hợp với thể trạng tâm thức này là một nhân tố tinh thần gọi là tin tưởng trong một sự thật. Đôi khi nó được diễn dịchRead More →

  01/09/2015 19:44:00 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1353          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/%C4%90ucatlailatmma_hientangbophancothe_files/like.htmlCỡ chữ:  Source-Nguồn: www.hindustantimes.com (Donating Organs Greatest Service To Mankind: Dalai Lama – PTI, New Delhi) Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, hôm Thứ Sáu khuyến khích mọi người hiến tặng nội tạng, ngài nói rằng đâyRead More →

  09/06/2012 23:23:00 Tuệ AnhĐã đọc: 4137          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hangthuanchungsinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Hạnh bồ tát thì nhiều vô lượng vô biên, nhưng khi tóm lại thì chính là tu sáu ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. “…Ví như giữa chồn sa mạc có cây thọ vương toRead More →

  27/08/2015 19:18:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1220          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hanhchiaseyeuthuong_files/like.htmlCỡ chữ:  Sở dĩ Bồ tát được mang danh hiệu là Quán Thế Âm vì Ngài luôn chia vui sớt khổ với muôn loài trong mọi trường hợp như thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, hạn hán, bị yêu tinh maRead More →

  02/07/2013 13:17:00 Thiên HạnhĐã đọc: 2662          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hanhtrinhbotatthuongbatkhinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Bấy giờ có vị Tỳ kheo Bồ Tát tên Thường Bất Khinh. Đắc Đại Thế! Vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh? Vị Tỳ Kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni hoặc ưu bà tắc, ưu bà di,Read More →

  28/08/2015 20:03:00 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1737          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hientangbophancothe_files/like.htmlCỡ chữ:  – Cuộc Phỏng Vấn Với Robert A. F. Thurman – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – Source-Nguồn: beadonor.org Giáo sư Thurman là vị chủ tịch nghiên cứu về tôn giáo, và là giáo sư “Jey Tsong Khapa” nghiên cứu Phật GiáoRead More →

Học Cách Cho Đi Bằng Tâm Từ Bi Rộng Lớn   18/07/2015 19:43:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1674          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hoccachchodibangtamtubironglon_files/like.htmlCỡ chữ:  Cho đi là nhịp cầu kết nối yêu thương, là biết nghĩ tới người khác, biết quan tâm tới người khác. Người hay thường xuyên bố thí, thân tâm lúc nàoRead More →

  27/05/2020 06:57:00 Tâm Minh Ngô Tằng GiaoĐã đọc: 120          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/LucdoballamattrongkinhPhapcu_files/like.htmlCỡ chữ:  Tâm Minh Ngô Tằng Giao Người Phật tử tu hạnh Bồ Tát ngoài mười điều thiện, phải tu tập pháp “Lục Độ Ba La Mật”. Lục là sáu. Độ là vượt qua. Ba la mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita,Read More →

  17/04/2012 20:43:00 Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Chuyển ngữ: Tuệ UyểnĐã đọc: 7823          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Nanglucvobiencuavitha_files/like.htmlCỡ chữ:  Khi chúng ta quan tâm đến năng lực rộng lớn của giác ngộ và khối lượng thực hành khổng lồ tương ứng cần thiết để đạt đến, chúng ta có thểRead More →

  04/10/2012 11:14:00 Thích Tuệ SỹĐã đọc: 4506          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Nhunggiatriphoquatcuabthanh_files/like.htmlCỡ chữ:  Bồ tát Duy Ma Cật. Tranh Trung Quốc Long Thọ nói, giáo pháp của Chư Phật y trên hai chân lý, tương đối hay thế tục đế, và tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. Những ai không phân biệt được hai chân lý này,Read More →

  08/09/2013 12:49:00 Phan Minh ĐứcĐã đọc: 6817          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Quantheam_vibotatcuukhobanvui_files/like.htmlCỡ chữ:  Trong chúng hội của Đức Phật Thích Ca, Quán Thế Âm là vị Bồ tát thượng thủ thường trợ duyên cho Đức Phật giáo hóa chúng sinh cõi Ta bà. Ở thế giới Cực lạc, Ngài là vị đại Bồ tát theo hầuRead More →

  18/08/2015 19:16:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1438          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Tambietlangnghe_files/like.htmlCỡ chữ:  Lắng nghe như một nhịp cầu cảm thông, giúp cho ta định tĩnh, sáng suốt, nên phát sinh trí tuệ mà mở rộng lòng từ san sẻ nỗi khổ, niềm đau, để mỗi người chúng ta cùng nhau vươn lên, vượtRead More →

  18/07/2012 11:03:00 Tenzin Gyasto, Mỹ Thanh dịchĐã đọc: 3382          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Thuchanhtamvitha_files/like.htmlCỡ chữ:  Lòng ích kỷ làm cho chúng ta chỉ biết lừa dối và bạc đãi người khác. Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển lòng vị tha. Nếu bạn thành thật và có tấm lòng rộng mở,Read More →

  05/04/2013 19:08:00 Thích Chúc ĐạiĐã đọc: 4088          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/BonphaplammatBodetam_files/like.htmlCỡ chữ:  Lời nói không thật là lời nói mang đến sự đau khổ cho mình và người khác, lời nói ấy sẽ làm trở ngại cho sự kết nối giữa ta với những người xung quanh, lời nói ấy làm ngăn che tiến trìnhRead More →