Home (Nguồn content http://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-an-uong-tiet-do-3898/ ) Trong kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh Đại Thực có kể một câu chuyện xảy ra khi đức Phật ngụ tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), thành Xá Vệ (Savathi) liên quan đến vua Pasenadi (Ba Tư Nặc), vương quốc Kosala như sau:  Lúc bấyRead More →

Home Hì người đời quen tật “ăn nhiều mới khỏe mạnh” mà nghe thấy ăn ít , ăn chay họ chưa quen… Bí quyết ăn ít để khỏe mạnh SỐNG LÂU HƠN – Trưởng lão Ht.Thích Trí Quảng (quá hay) Ngoài ra còn có bớt ăn để giải hạn ,Read More →